Namnuppropsrapport
Plenum
Namnuppropsrapport fredag 27.3.2020 kl. 16.00
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-293627
Bilaga 1A
I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 
Inom 15 minuter anmälde sig följande ledamot under detta plenum:  
Hanna
Holopainen
gröna
Senare under detta plenum anmälde sig följande ledamot: 
Ville
Skinnari
sd
(17:36)
Senast publicerat 30-03-2020 10:21