Senast publicerat 01-11-2021 12:24

NamnuppropsrapportPlenum Namnuppropsrapport måndag 6.4.2020 kl. 21.00

1.  Namnupprop

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande.