Senast publicerat 01-11-2021 12:31

NamnuppropsrapportPlenum Namnuppropsrapport torsdag 7.5.2020 kl. 16.10

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-300947Bilaga 1A

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 

Inom 15 minuter anmälde sig följande 21 ledamöter under detta plenum:  

Paavo Arhinmäki vänst Tiina Elo gröna Bella Forsgrén gröna Atte Harjanne gröna Mari Holopainen gröna Inka Hopsu gröna Hannu Hoskonen cent Emma Kari gröna Tuomas Kettunen cent Mai Kivelä vänst Matias Marttinen saml Sari Multala saml Mika Niikko saf Jenni Pitko gröna Mari Rantanen saf Jussi Saramo vänst Matti Semi vänst Katja Taimela sd Ari Torniainen cent Veikko Vallin saf Johannes Yrttiaho vänst 

Senare under detta plenum anmälde sig följande ledamot: 

Mari-Leena Talvitie saml (16:33)