Namnuppropsrapport
Plenum
Namnuppropsrapport tisdag 23.6.2020 kl. 15.40
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-309799
Bilaga 1A
I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 
Inom 15 minuter anmälde sig följande ledamot under detta plenum: 
Arja
Juvonen
saf
Senare under detta plenum anmälde sig följande 2 ledamöter: 
Suna
Kymäläinen
sd
(16:26)
Paavo
Arhinmäki
vänst
(18:36)
Senast publicerat 24-06-2020 09:57