Senast publicerat 01-11-2021 12:54

NamnuppropsrapportPlenum Namnuppropsrapport onsdag 12.5.2021 kl. 18.50

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-373939Bilaga 1A

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 

Senare under detta plenum anmälde sig följande 7 ledamöter: 

Kalle Jokinen saml (09.28) Antero Laukkanen kd (13.23) Terhi Koulumies saml (13.25) Li Andersson vänst (13.25) Saara Hyrkkö gröna (13.26) Jari Myllykoski vänst (13.35) Katja Hänninen vänst (15.25)