Senast publicerat 01-11-2021 12:51

NamnuppropsrapportPlenum Namnuppropsrapport onsdag 13.10.2021 kl. 13.59

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-398835Bilaga 1A

Vid namnuppropet antecknades följande 36 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, p = för personligt skäl): 

Sanna Antikainen saf (r) Bella Forsgrén gröna (r) Timo Harakka sd (r) Janne Heikkinen saml (r) Hanna Holopainen gröna (r) Hanna Huttunen cent (p) Antti Häkkänen saml (r) Kalle Jokinen saml (r) Heli Järvinen gröna (r) Ilkka Kanerva saml (r) Pia Kauma saml (r) Ville Kaunisto saml (r) Anneli Kiljunen sd  Hanna Kosonen cent (r) Jouni Kotiaho saf (r) Terhi Koulumies saml (r) Mika Lintilä cent (r) Pia Lohikoski vänst (r) Mats Löfström sv (r) Markus Mustajärvi vänst (r) Riitta Mäkinen sd (r) Jukka Mäkynen saf (p) Matias Mäkynen sd (r) Veijo Niemi saf (r) Anders Norrback sv (r) Piritta Rantanen sd (r) Ruut Sjöblom saml (r) Riikka Slunga-Poutsalo saf (r) Joakim Strand sv (r) Kari Tolvanen saml (r) Tytti Tuppurainen sd (r) Ano Turtiainen mtf (r) Sebastian Tynkkynen saf (r) Elina Valtonen saml (r) Johannes Yrttiaho vänst (r) Ben Zyskowicz saml (r) 

Efter namnuppropet anmälde sig följande ledamot: 

Antti Häkkänen saml (14.14)