Senast publicerat 22-06-2022 11:00

NamnuppropsrapportPlenum Namnuppropsrapport tisdag 21.6.2022 kl. 18.35

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-35042Bilaga 1A

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande.