Riksdagsärenden B 14/2003

B 14/2003 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2002

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Berättelsen daterad

Datum

17.03.2003

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

06.11.2003

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.11.2003 Avslutats PR 91/2003 7
Beslut

Ärendet remitterades till kulturutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 2/2004 rd
Klart

19.02.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att betänkandet sänds till Riksdagsbibliotekets styrelse.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

24.02.2004

Plenarprotokoll
PR 14/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 25.02.2004.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
25.02.2004 Avslutats PR 15/2004 2
Beslut

Riksdagen godkände utskottets betänkande.

Riksdagens skrivelse

Datum

04.03.2004

Skrivelse
RSk 2/2004 rd

​​​​​​​