Riksdagsärenden B 14/2006

B 14/2006 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2005

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Berättelsen daterad

Datum

10.05.2006

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

19.09.2006

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
21.09.2006 Avslutats PR 88/2006 3
Beslut

Ärendet remitterades till kulturutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 9/2006 rd
Klart

12.10.2006

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att detta betänkande sänds till Riksdagsbibliotekets styrelse.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

25.10.2006

Plenarprotokoll
PR 107/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 26.10.2006.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
26.10.2006 Avslutats PR 108/2006 2
Beslut

Riksdagen godkände utskottets betänkande.

Riksdagens skrivelse

Datum

08.11.2006

Skrivelse
RSk 31/2006 rd

​​​​​​​