RP 106/2007 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av befolkningsdatalagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av befolkningsdatalagen

Stadfäst

21.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1314/2007
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av befolkningsdatalagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Lehtonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

12.10.2007

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.10.2007 Avslutats PR 65/2007
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 15/2007 rd
Klart

04.12.2007

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

04.12.2007

Plenarprotokoll
PR 92/2007 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 07.12.2007.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.2007 Avslutats PR 94/2007
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.12.2007 Avslutats PR 95/2007
???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

14.12.2007

​​​​