RP 111/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokoll nr 13 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll

Stadfäst

12.11.2004

Ikraftträdande

01.03.2005

Författningssamlingen
961/2004
Fördragsserien
6/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

nr 13 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande

friheterna

Genomförande av internationella avtal

1. Protokoll nr 13 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, avseende avskaffande av dödsstraffet under alla omständigheter

Förordningen träder i kraft

01.03.2005

Författningssamlingen
32/2005
Fördragsserien
7/2005
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll

nr 13 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande

friheterna

Internationella avtal i propositionen

1. Protokoll nr 13 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, avseende avskaffande av dödsstraffet under alla omständigheter

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Utrikesministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Kaukoranta

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

11.06.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.06.2004 Avslutats PR 75/2004
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

17

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 7/2004 rd
Klart

12.10.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen godkänner det i Vilnius den 3 maj 2002 upprättade trettonde protokollet till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och att lagförslaget godkänns med en ändring i den finska lagtexten.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

13.10.2004

Plenarprotokoll
PR 106/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 14.10.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.10.2004 Avslutats PR 107/2004
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.10.2004 Avslutats PR 109/2004
Beslut

Riksdagen godkände avtalet och lagförslaget från första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

27.10.2004

​​​​