Riksdagsärenden RP 118/2012

RP 118/2012 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 115 § i lagen om pension för företagare

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om ändring av 115 § i lagen om pension för företagare

Stadfäst

16.11.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
623/2012
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 115 § i lagen om pension för företagare

Lämnats till riksdagen

Datum

17.09.2012

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Övermatematiker Kuusela

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

18.09.2012

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
18.09.2012 Avförts PR 81/2012 34
19.09.2012 Avförts PR 82/2012 34
20.09.2012 Avförts PR 83/2012 35
21.09.2012 Avslutats PR 84/2012 35
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 11/2012 rd
Klart

27.09.2012

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget utan ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

28.09.2012

Plenarprotokoll
PR 88/2012 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.10.2012.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
02.10.2012 Avslutats PR 89/2012 11
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
09.10.2012 Avbrutits PR 93/2012 8
10.10.2012 Avslutats PR 94/2012 1 1
Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

18.10.2012