Riksdagsärenden RP 135/2010

RP 135/2010 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till bestämmelser om definitionen av företagare i arbetspensionslagarna

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om ändring av 3 § i lagen om pension för företagare

Stadfäst

21.12.2010

Ikraftträdande

01.01.2011

Författningssamlingen
1190/2010
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

21.12.2010

Ikraftträdande

01.01.2011

Författningssamlingen
1191/2010
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

21.12.2010

Ikraftträdande

01.01.2011

Författningssamlingen
1192/2010
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 6 § i lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

21.12.2010

Ikraftträdande

01.01.2011

Författningssamlingen
1193/2010
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 3 § i lagen om pension för företagare

2. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

3. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

4. Lag om ändring av 6 § i lagen om sjömanspensioner

Lämnats till riksdagen

Datum

10.09.2010

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Hirvi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

10.09.2010

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
14.09.2010 Avförts PR 82/2010 13
15.09.2010 Avförts PR 83/2010 14
16.09.2010 Avslutats PR 84/2010 14
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 38/2010 rd
Klart

26.11.2010

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslagen utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

30.11.2010

Plenarprotokoll
PR 122/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2010.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
01.12.2010 Avslutats PR 123/2010 14
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
07.12.2010 Avslutats PR 126/2010 30
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

15.12.2010

​​​​​​​