RP 135/2012 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Stadfäst

16.11.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
626/2012
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Päivänsalo

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

12.10.2012

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.10.2012 Avslutats PR 97/2012
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 18/2012 rd
Klart

26.10.2012

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

26.10.2012

Plenarprotokoll
PR 104/2012 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.11.2012.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
06.11.2012 Avslutats PR 105/2012
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.11.2012 Avslutats PR 108/2012
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

12.11.2012

​​​​