RP 167/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om permanent och temporär ändring av lagen om utkomststöd

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomststöd

Stadfäst

28.01.2005

Ikraftträdande

01.04.2005

Författningssamlingen
49/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om permanent och temporär ändring av lagen om utkomststöd

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Jurist Silvennoinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

14.09.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.09.2004 Avförts PR 90/2004
16.09.2004 Avslutats PR 91/2004
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

28

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 35/2004 rd
Klart

26.11.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar och att lagmotionerna LM 38/2003 rd och LM 130/2003 rd förkastas.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

30.11.2004

Plenarprotokoll
PR 129/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 01.12.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.12.2004 Avbrutits PR 130/2004
02.12.2004 Avslutats PR 131/2004 1
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.12.2004 Avbrutits PR 135/2004
09.12.2004 Avslutats PR 136/2004 3
???istuntopoytakirjan_sivu???

17

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

14.12.2004

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​