RP 170/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om understöd för främjande av bostadsförhållandena för specialgrupper samt till lagar som har samband med den

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1281/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1282/2004
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1283/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om understöd för främjande av bostadsförhållandena för specialgrupper

2. Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

3. Lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Miljöministeriet

Föredragande

Bostadsrådet Kimari

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

14.09.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.09.2004 Avförts PR 90/2004
16.09.2004 Avslutats PR 91/2004
Beslut

Ärendet remitterades till miljöutskottet.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

31

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Miljöutskottet

Betänkande

Miljöutskottets betänkande
MiUB 18/2004 rd
Klart

30.11.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2 och 3 godkänns utan ändringar, att lagförslag 1 godkänns med ändringar och att två uttalanden godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

01.12.2004

Plenarprotokoll
PR 130/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 02.12.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.12.2004 Avslutats PR 131/2004
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.12.2004 Avslutats PR 135/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

23

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

23.12.2004