RP 173/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om Statens filmgranskningsbyrå

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 2 § i lagen om Statens filmgranskningsbyrå

Stadfäst

26.11.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1013/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 2 § i lagen om Statens filmgranskningsbyrå

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Undervisningsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Norbäck

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
22.09.2004 Avslutats PR 94/2004
Beslut

Ärendet remitterades till kulturutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 12/2004 rd
Klart

12.10.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

13.10.2004

Plenarprotokoll
PR 106/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 14.10.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.10.2004 Avslutats PR 107/2004
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.10.2004 Avslutats PR 109/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

27.10.2004

​​​​