RP 182/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till energieffektivitetslag och till vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Energieffektivitetslag

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1429/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av elmarknadslagen

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1430/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av naturgasmarknadslagen

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1431/2014
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 6 och 10 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1432/2014
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Energieffektivitetslag

2. Lag om ändring av elmarknadslagen

3. Lag om ändring av naturgasmarknadslagen

4. Lag om ändring av 6 och 10 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Arbets- och näringsministeriet

Föredragande

Industrirådet Ritonummi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

10.10.2014

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.10.2014 Avslutats PR 97/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 23/2014 rd
Klart

04.12.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 3 och 4 utan ändringar och godkänner lagförslag 1 och 2 med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

05.12.2014

Plenarprotokoll
PR 125/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.12.2014 Avslutats PR 126/2014
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.12.2014 Avslutats PR 130/2014
???istuntopoytakirjan_sivu???

28

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

22.12.2014

Referenser till EU-dokument

​​​​