RP 193/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar

Stadfäst

31.03.2000

Ikraftträdande

01.05.2000

Författningssamlingen
340/2000
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Överinspektör Norio-Timonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.02.2000

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.02.2000 Avslutats PR 3/2000
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

15

Utskottsbehandling

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 2/2000 rd
Klart

22.02.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget skall godkännas utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

29.02.2000

Plenarprotokoll
PR 23/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 3.3.2000.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.03.2000 Avslutats PR 26/2000
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.03.2000 Avslutats PR 28/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

08.03.2000

​​​​