RP 20/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försäljning av vissa markområden på Kägeludden och i Fågelberga i Esbo till Esbo stad

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om försäljning av vissa markområden på Kägeludden och i Fågelberga i Esbo till Esbo stad

Stadfäst

17.09.1999

Ikraftträdande

24.09.1999

Författningssamlingen
910/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om försäljning av vissa markområden på Kägeludden och i Fågelberga i Esbo till Esbo stad

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Syrjänen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

28.05.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.06.1999 Avslutats PR 28/1999
Beslut

Ärendet remitterades till statsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Utskottsbehandling

Statsutskottet

Betänkande

Statsutskottets betänkande
StaUB 2/1999 rd
Klart

11.06.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändrigar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

15.06.1999

Plenarprotokoll
PR 36/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till följande plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.06.1999 Avslutats PR 37/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.06.1999 Avslutats PR 38/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.09.1999 Avslutats PR 42/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

01.09.1999

​​​​