RP 232/2001 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om dröjsmålsränta

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av räntelagen

Stadfäst

03.05.2002

Ikraftträdande

01.07.2002

Författningssamlingen
340/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 1 § lagen om reglering av avtalsvillkor mellan näringsidkare

Stadfäst

03.05.2002

Ikraftträdande

01.07.2002

Författningssamlingen
341/2002
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 7 och 41 § lagen om borgen och tredjemanspant

Stadfäst

03.05.2002

Ikraftträdande

01.07.2002

Författningssamlingen
342/2002
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 1 § lagen om konsumentklagonämnden

Stadfäst

03.05.2002

Ikraftträdande

01.07.2002

Författningssamlingen
343/2002
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 40 § lagen om studiestöd

Stadfäst

03.05.2002

Ikraftträdande

01.07.2002

Författningssamlingen
344/2002
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 40 och 43 § lagen om beskattningsförfarande

Stadfäst

03.05.2002

Ikraftträdande

01.07.2002

Författningssamlingen
345/2002
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 2 och 4 § lagen om skattetillägg och förseningsränta

Stadfäst

03.05.2002

Ikraftträdande

01.07.2002

Författningssamlingen
346/2002
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 19 § lagen om skatteredovisning

Stadfäst

03.05.2002

Ikraftträdande

01.07.2002

Författningssamlingen
347/2002
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av räntelagen

2. Lag om ändring av 1 § lagen om reglering av avtalsvillkor mellan näringsidkare

3. Lag om ändring av 7 och 41 § lagen om borgen och tredjemanspant

4. Lag om ändring av 1 § lagen om konsumentklagonämnden

5. Lag om ändring av 40 § lagen om studiestöd

6. Lag om ändring av 40 och 43 § lagen om beskattningsförfarande

7. Lag om ändring av 2 och 4 § lagen om skattetillägg och förseningsränta

8. Lag om ändring av 19 § lagen om skatteredovisning

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Jokela

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

14.12.2001

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.12.2001 Avslutats PR 156/2001
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

24

Utskottsbehandling

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 3/2002 rd
Klart

09.04.2002

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen 2-8 godkänns utan ändringar och att det första lagförslaget godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.04.2002

Plenarprotokoll
PR 39/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 11.04.2002.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.04.2002 Avslutats PR 41/2002
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.04.2002 Avslutats PR 43/2002
???istuntopoytakirjan_sivu???

21

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

22.04.2002

Referenser till EU-dokument

​​​​