Riksdagsärenden RP 236/1997

RP 236/1997 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till idrottslag

Beslut

1) Idrottslag

Stadfäst

18.12.1998

Ikraftträdande

01.01.1999

Författningssamlingen
1054/1998
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1) Idrottslag

Lämnats till riksdagen

Datum

11.12.1997

Ministerium

Undervisningsministeriet

Föredragande

Kultursekreterare Aaltonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

11.12.1997

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.12.1997 Avslutats PR 169/1997

Utskottsbehandling

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 11/1998 rd
Klart

12.11.1998

Förslag till beslut

Godkänts med ändringar

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

13.11.1998

Plenarprotokoll
PR 143/1998 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.11.1998 Avslutats PR 144/1998

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
18.11.1998 Avslutats PR 145/1998
Beslut

Godkänts

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
24.11.1998 Avslutats PR 149/1998

Riksdagens svar till regeringen

Datum

24.11.1998

Godkända uttalanden

Uttalande/-n, KuUB, 1

​​​​​​​