Riksdagsärenden RP 241/1997

RP 241/1997 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om hemarbete, som godkänts vid den 83:e Internationella arbetskonferensen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

Genomförande av internationella avtal

1) Godkännande av konventionen om hemarbete, som godkänts vid den 83:e Internationella arbetskonferensen

Förordningen träder i kraft

22.04.2000

Författningssamlingen
302/2000
Fördragsserien
18/2000
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Internationella avtal i propositionen

1) Godkännande av konventionen om hemarbete, som godkänts vid den 83:e Internationella arbetskonferensen

Lämnats till riksdagen

Datum

19.12.1997

Ministerium

Arbetsministeriet

Föredragande

Ung. regeringssekreterare Sipilä

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

19.12.1997

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.02.1998 Avslutats PR 5/1998

Utskottsbehandling

Arbetspolitiska utskottet

Betänkande

Arbetspolitiska utskottets betänkande
ApUB 1/1998 rd
Klart

03.03.1998

Förslag till beslut

Godkänts

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

05.03.1998

Plenarprotokoll
PR 22/1998 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
06.03.1998 Avslutats PR 23/1998

Riksdagens svar till regeringen

Datum

06.03.1998

Godkända uttalanden

ApUB:s kläm

​​​​​​​