RP 241/2001 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagstiftningen om kommunikationsmarknaden

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av telemarknadslagen

Stadfäst

14.06.2002

Ikraftträdande

01.07.2002

Författningssamlingen
489/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om televisions- och radioverksamhet

Stadfäst

14.06.2002

Ikraftträdande

01.07.2002

Författningssamlingen
490/2002
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om statens televisions- och radiofond

Stadfäst

14.06.2002

Ikraftträdande

01.07.2002

Författningssamlingen
491/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av lagen om Rundradion Ab

Stadfäst

14.06.2002

Ikraftträdande

01.07.2002

Författningssamlingen
492/2002
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av lagen om kommunikationsförvaltningen

Stadfäst

14.06.2002

Ikraftträdande

01.07.2002

Författningssamlingen
493/2002
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av telemarknadslagen

2. Lag om ändring av lagen om televisions- och radioverksamhet

3. Lag om ändring av lagen om statens televisions- och radiofond

4. Lag om ändring av lagen om Rundradion Ab

5. Lag om ändring av lagen om kommunikationsförvaltningen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Kommunikationsministeriet

Föredragande

Överdirektör Pursiainen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

09.01.2002

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
06.02.2002 Avslutats PR 3/2002
Beslut

Ärendet remitterades till trafikutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Utskottsbehandling

Trafikutskottet

Betänkande

Trafikutskottets betänkande
TrUB 5/2002 rd
Klart

08.05.2002

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det andra, fjärde och femte lagförslaget godkänns utan ändringar och att det första och tredje lagförslaget godkänns med ändringar .

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

14.05.2002

Plenarprotokoll
PR 57/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 15.05.2002.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.05.2002 Avslutats PR 58/2002
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.05.2002 Avslutats PR 62/2002
???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

05.06.2002

​​​​