Riksdagsärenden RP 243/1997

RP 243/1997 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om konkurrensbegränsningar och vissa andra lagar som anknyter till den

Beslut

1) Lag om ändring av lagen om konkurrensbegränsningar

Stadfäst

30.04.1998

Ikraftträdande

01.10.1998

Författningssamlingen
303/1998
Beslut

Godkänts

2) Lag om ändring av 6 och 13 § lagen om konkurrensrådet

Stadfäst

30.04.1998

Ikraftträdande

01.10.1998

Författningssamlingen
304/1998
Beslut

Godkänts med ändringar

3) Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

Stadfäst

30.04.1998

Ikraftträdande

01.10.1998

Författningssamlingen
305/1998
Beslut

Godkänts

4) Lag om ändring av 7 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

Stadfäst

30.04.1998

Ikraftträdande

01.10.1998

Författningssamlingen
306/1998
Beslut

Godkänts

5) Lag om ändring av 14 kap. 4 § lagen om försäkringsföreningar

Stadfäst

30.04.1998

Ikraftträdande

01.10.1998

Författningssamlingen
307/1998
Beslut

Godkänts

6) Lag om ändring av 102 § lagen om pensionsstiftelser

Stadfäst

30.04.1998

Ikraftträdande

01.10.1998

Författningssamlingen
308/1998
Beslut

Godkänts

7) Lag om ändring av 135 § lagen om försäkringskassor

Stadfäst

30.04.1998

Ikraftträdande

01.10.1998

Författningssamlingen
309/1998
Beslut

Godkänts

8) Lag om upphävande av 11 kap. kreditinstitutslagen

Stadfäst

30.04.1998

Ikraftträdande

01.10.1998

Författningssamlingen
310/1998
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1) Lag om ändring av lagen om konkurrensbegränsningar

2) Lag om ändring av 6 och 13 § lagen om konkurrensrådet

3) Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

4) Lag om ändring av 7 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

5) Lag om ändring av 14 kap. 4 § lagen om försäkringsföreningar

6) Lag om ändring av 102 § lagen om pensionsstiftelser

7) Lag om ändring av 135 § lagen om försäkringskassor

8) Lag om upphävande av 11 kap. kreditinstitutslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

30.12.1997

Ministerium

Handels- och industriministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Tammivuori

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.02.1998

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.02.1998 Avslutats PR 5/1998

Utskottsbehandling

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 2/1998 rd
Klart

11.03.1998

Förslag till beslut

Godkänts med ändringar

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

13.03.1998

Plenarprotokoll
PR 28/1998 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.03.1998 Avslutats PR 29/1998

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.03.1998 Avslutats PR 30/1998 1
Beslut

Godkänts

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
24.03.1998 Avslutats PR 35/1998

Riksdagens svar till regeringen

Datum

24.03.1998

Godkända uttalanden

Uttalande/-n, EkUB, 1

​​​​​​​