RP 258/2009 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Stadfäst

19.02.2010

Ikraftträdande

01.03.2010

Författningssamlingen
116/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Undervisningsministeriet

Föredragande

Direktör Lehikoinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

27.11.2009

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.11.2009 Avslutats PR 115/2009
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 54/2009 rd
Klart

08.12.2009

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

09.12.2009

Plenarprotokoll
PR 122/2009 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2009.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.12.2009 Avbrutits PR 123/2009
11.12.2009 Till utskott PR 124/2009
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Grundlagsutskottet

Betänkande

Grundlagsutskottets betänkande
GrUB 11/2009 rd
Klart

18.12.2009

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns enligt social- och hälsovårdsutskottets betänkande men 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

03.02.2010

Plenarprotokoll
PR 2/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.2.2010.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.02.2010 Avslutats PR 3/2010
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt grundlagsutskottes betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.02.2010 Avbrutits PR 6/2010
12.02.2010 Avslutats PR 8/2010 1
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

16.02.2010

​​​​