Riksdagsärenden RP 315/1993

RP 315/1993 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagen

Beslut

Beslut

Förfallit

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Förfallit

Lagförslag i propositionen

1) Lag om ändring av polisförvaltningslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

30.12.1993

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Vihermaa

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

08.02.1994

Plenarprotokoll
Sidan av plenarprotokollet

23

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.02.1994 Bordlagts PR 3/1994 45
18.02.1994 Avslutats PR 6/1994 137

Utskottsbehandling

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningsutskottets betänkande
FvUB 23/1994 rd
Klart

13.02.1995

Förslag till beslut

Godkänts med ändringar

Riksdagens skrivelse

Datum

14.03.1995

​​​​​​​