Riksdagsärenden RP 320/1993

RP 320/1993 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands Akademi

Beslut

1) Lag om Finlands Akademi

Stadfäst

27.05.1994

Ikraftträdande

01.01.1995

Författningssamlingen
378/1994
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1) Lag om Finlands Akademi

Lämnats till riksdagen

Datum

21.01.1994

Ministerium

Undervisningsministeriet

Föredragande

överdirektör Linna

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

08.02.1994

Plenarprotokoll
Sidan av plenarprotokollet

23

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.02.1994 Avslutats PR 3/1994 45

Utskottsbehandling

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 1/1994 rd
Klart

15.03.1994

Förslag till beslut

Godkänts

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

18.03.1994

Plenarprotokoll
PR 18/1994 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
25.03.1994 Avslutats PR 21/1994 448

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
08.04.1994 Avslutats PR 25/1994 637
Beslut

Godkänts

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.04.1994 Avslutats PR 27/1994 731

Riksdagens svar till regeringen

Datum

15.04.1994

Ämnesord

​​​​​​​