Riksdagsärenden RP 321/1993

RP 321/1993 rd

Godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Estland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

Genomförande av internationella avtal

1) Av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Estland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Förordningen träder i kraft

03.06.1994

Författningssamlingen
416/1994
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e och enda
behandling

Behandlingen avslutad

Internationella avtal i propositionen

1) Av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Estland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Lämnats till riksdagen

Datum

21.01.1994

Ministerium

Utrikesministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Wrede

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

08.02.1994

Plenarprotokoll
Sidan av plenarprotokollet

23

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.02.1994 Avslutats PR 3/1994 45

Utskottsbehandling

Statsutskottet

Betänkande

Statsutskottets betänkande
StaUB 5/1994 rd
Klart

04.03.1994

Förslag till beslut

Godkänts

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

08.03.1994

Plenarprotokoll
PR 13/1994 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.03.1994 Avslutats PR 15/1994 271

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
15.03.1994 Avslutats PR 16/1994 286
Beslut

Godkänts

Tredje och enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
18.03.1994 Avslutats PR 18/1994 320

Riksdagens svar till regeringen

Datum

24.03.1994

Godkända uttalanden

StaUB:s 1. kläm

​​​​​​​