Riksdagsärenden RP 323/1993

RP 323/1993 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Kuopio universitet

Beslut

1) Lag om ändring av lagen om Kuopio universitet

Stadfäst

27.05.1994

Ikraftträdande

30.05.1994

Författningssamlingen
379/1994
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1) Lag om ändring av lagen om Kuopio universitet

Lämnats till riksdagen

Datum

31.01.1994

Ministerium

Undervisningsministeriet

Föredragande

Högskolerådet Jäppinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

08.02.1994

Plenarprotokoll
Sidan av plenarprotokollet

23

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.02.1994 Avbrutits PR 3/1994 46
15.02.1994 Avslutats PR 4/1994 62 1

Utskottsbehandling

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 4/1994 rd
Klart

22.04.1994

Förslag till beslut

Godkänts med ändringar

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

22.04.1994

Plenarprotokoll
PR 32/1994 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
26.04.1994 Avslutats PR 33/1994 809

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
29.04.1994 Avslutats PR 35/1994 853
Beslut

Godkänts

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
03.05.1994 Avslutats PR 36/1994 878

Riksdagens svar till regeringen

Datum

06.05.1994

Godkända uttalanden

Uttalande/-n, KuUB, 1

​​​​​​​