Riksdagsärenden RP 326/1993

RP 326/1993 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 1994 (1.)

1) Tilläggsbudget för 1994 (1.)

Stadfäst

30.03.1994

Ikraftträdande

29.03.1994

Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1) Tilläggsbudget för 1994 (1.)

Lämnats till riksdagen

Datum

04.02.1994

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Biträdande avdelningschef Virtanen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

08.02.1994

Plenarprotokoll
Sidan av plenarprotokollet

23

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
15.02.1994 Avslutats PR 4/1994 94

Utskottsbehandling

Statsutskottet

Betänkande

Statsutskottets betänkande
StaUB 6/1994 rd
Klart

11.03.1994

Förslag till beslut

Godkänts med ändringar

Reservationer

I betänkandet ingår 3 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

15.03.1994

Plenarprotokoll
PR 16/1994 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
18.03.1994 Avbrutits PR 18/1994 321
22.03.1994 Avslutats PR 19/1994 362 1-26

Riksdagens skrivelse

Datum

24.03.1994

Godkända uttalanden

StaUB:s kläm

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​​​​