Riksdagsärenden RP 361/1992

RP 361/1992 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av riksdagsordningen

Beslut

1) Lag om ändring av riksdagsordningen

Stadfäst

26.07.1993

Ikraftträdande

01.09.1993

Författningssamlingen
691/1993
Beslut

Godkänts i brådskande ordning

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1) Lag om ändring av riksdagsordningen

Lämnats till riksdagen

Datum

30.12.1992

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsdirektör Niemivuo

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

07.01.1993

Plenarprotokoll
Sidan av plenarprotokollet

5875

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.02.1993 Avslutats PR 3/1993 38
Samtidig debatt

Utskottsbehandling

Grundlagsutskottet

Betänkande

Grundlagsutskottets betänkande
GrUB 6/1993 rd
Klart

15.06.1993

Förslag till beslut

Godkänts med ändringar

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

15.06.1993

Plenarprotokoll
PR 79/1993 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
16.06.1993 Avslutats PR 80/1993 1916

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
16.06.1993 Avbrutits PR 81/1993 1940
17.06.1993 Avslutats PR 82/1993 1951 10
Beslut

Godkänts

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
22.06.1993 Avslutats PR 87/1993 2106

Riksdagens svar till regeringen

Datum

02.07.1993

​​​​​​​