Riksdagsärenden RP 363/1992

RP 363/1992 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolags verksamhet i Finland

Beslut

1) Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolags verksamhet i Finland

Stadfäst

11.06.1993

Ikraftträdande

Asetus

Författningssamlingen
484/1993
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1) Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolags verksamhet i Finland

Lämnats till riksdagen

Datum

30.12.1992

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Stf. regeringsrådet Sorvari

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

11.01.1993

Plenarprotokoll
Sidan av plenarprotokollet

5993

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.02.1993 Avslutats PR 3/1993 42

Utskottsbehandling

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 11/1993 rd
Klart

22.04.1993

Förslag till beslut

Godkänts med ändringar

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

27.04.1993

Plenarprotokoll
PR 44/1993 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
29.04.1993 Avslutats PR 46/1993 1108

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
04.05.1993 Avslutats PR 48/1993 1128
Beslut

Godkänts

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
07.05.1993 Avslutats PR 51/1993 1263

Riksdagens svar till regeringen

Datum

18.05.1993

​​​​​​​