Riksdagsärenden RP 369/1992

RP 369/1992 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 22 § lagen om parkeringsbot

Beslut

1) Lag om ändring av 22 § lagen om parkeringsbot

Stadfäst

02.04.1993

Ikraftträdande

01.05.1993

Författningssamlingen
322/1993
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1) Lag om ändring av 22 § lagen om parkeringsbot

Lämnats till riksdagen

Datum

25.01.1993

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsdirektör Törnqvist

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

01.02.1993

Plenarprotokoll
Sidan av plenarprotokollet

6674

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.02.1993 Avslutats PR 3/1993 50

Utskottsbehandling

Trafikutskottet

Betänkande

Trafikutskottets betänkande
TrUB 1/1993 rd
Klart

26.02.1993

Förslag till beslut

Godkänts

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.03.1993

Plenarprotokoll
PR 14/1993 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
02.03.1993 Avslutats PR 15/1993 230

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
05.03.1993 Avslutats PR 17/1993 242
Beslut

Godkänts

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.03.1993 Avslutats PR 21/1993 485

Riksdagens svar till regeringen

Datum

19.03.1993

Ämnesord

​​​​​​​