Riksdagsärenden RP 372/1992

RP 372/1992 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 6 §§ lagen om konsumentklagonämnden

Beslut

1) Lag om ändring av 5 och 6 §§ lagen om konsumentklagonämnden

Stadfäst

26.03.1993

Ikraftträdande

01.04.1993

Författningssamlingen
286/1993
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1) Lag om ändring av 5 och 6 §§ lagen om konsumentklagonämnden

Lämnats till riksdagen

Datum

25.01.1993

Ministerium

Handels- och industriministeriet

Föredragande

överinspektör Cantell

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

01.02.1993

Plenarprotokoll
Sidan av plenarprotokollet

6674

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.02.1993 Avslutats PR 3/1993 37
Debattreferens

Utskottsbehandling

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 2/1993 rd
Klart

23.02.1993

Förslag till beslut

Godkänts

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

26.02.1993

Plenarprotokoll
PR 13/1993 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
02.03.1993 Avslutats PR 14/1993 214

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
02.03.1993 Avslutats PR 15/1993 228
Beslut

Godkänts

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
05.03.1993 Avslutats PR 17/1993 240

Riksdagens svar till regeringen

Datum

10.03.1993

​​​​​​​