Riksdagsärenden RP 375/1992

RP 375/1992 rd

Regeringens proposition till riksdagen angående en tilläggsbudget för 1993 (1.)

1) Tilläggsbudget för 1993 (1.)

Ikraftträdande

08.02.1993

Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1) Tilläggsbudget för 1993 (1.)

Lämnats till riksdagen

Datum

27.01.1993

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Statssekreterare Keinänen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

27.01.1993

Plenarprotokoll
Sidan av plenarprotokollet

6641

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
27.01.1993 Avslutats PR 212/1992 6643
Samtidig debatt

Utskottsbehandling

Statsutskottet

Betänkande

Statsutskottets betänkande
StaUB 95/1992 rd
Klart

02.02.1993

Förslag till beslut

Se betänkandet

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 38/1992 rd
Klart

01.02.1993

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.02.1993

Plenarprotokoll
PR 214/1992 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
02.02.1993 Avslutats PR 215/1992 6716 2-7

Riksdagens skrivelse

Datum

05.02.1993

​​​​​​​