RP 46/2002 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen och vissa andra lagar

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av läkemedelslagen

Stadfäst

09.08.2002

Ikraftträdande

01.01.2003

Författningssamlingen
700/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om apoteksavgift

Stadfäst

09.08.2002

Ikraftträdande

01.01.2003

Författningssamlingen
701/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen om läkemedelsverket

Stadfäst

09.08.2002

Ikraftträdande

01.01.2003

Författningssamlingen
702/2002
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av lagen om obligatorisk upplagring av läkemedel

Stadfäst

09.08.2002

Ikraftträdande

01.01.2003

Författningssamlingen
703/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av läkemedelslagen

2. Lag om ändring av lagen om apoteksavgift

3. Lag om ändring av lagen om läkemedelsverket

4. Lag om ändring av lagen om obligatorisk upplagring av läkemedel

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Järvinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

05.04.2002

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.04.2002 Avslutats PR 39/2002
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 14/2002 rd
Klart

05.06.2002

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det tredje lagförslaget godkänns utan ändringar, att det första, det andra och det fjärde lagförslaget godkänns med ändringar och att åtgärdsmotion AM 202/2001 rd avvisas.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.06.2002

Plenarprotokoll
PR 76/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 11.06.2002.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.06.2002 Avslutats PR 77/2002
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.06.2002 Avslutats PR 83/2002
???istuntopoytakirjan_sivu???

19

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men det första, det andra och det fjärde lagförslaget bara om utskottets konstitutionella anmärkningar till - 19 §, 32 § 1 mom., 35 § 2 mom., 52 § 5 mom., 55 a §, 58 § 1 mom., 66 §, 80 a §, 84 a §, 87 § 4 mom., 91 § 1 mom., 92 §, 92 a §, 102 § 1 mom., Läkemedelsverkets befogenheter att utfärda bestämmelser och föreskrifter och ikraftträdelsebestämmelsen i det första lagförslaget, - 9 § 1 mom. och ikraftträdelsebestämmelsen i det andra lagförslaget och - 9 § 1 mom. och ikraftträdelsebestämmelsen i det fjärde lagförslaget beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

05.07.2002

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​