RP 50/2005 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ersättningar inom utrikesrepresentationen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ersättningar inom utrikesrepresentationen

Stadfäst

29.06.2006

Ikraftträdande

01.10.2006

Författningssamlingen
596/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ersättningar inom utrikesrepresentationen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Utrikesministeriet

Föredragande

Personaldirektör Jalava

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

29.04.2005

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.05.2005 Avslutats PR 49/2005
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som utrikesutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 4/2006 rd
Klart

05.04.2006

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar och att ett uttalande godkänns.

Utlåtanden

Utrikesutskottets utlåtande
UtUU 8/2005 rd
Klart

09.09.2005

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 41/2005 rd
Klart

26.10.2005

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

07.04.2006

Plenarprotokoll
PR 37/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 18.04.2006.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.04.2006 Avslutats PR 38/2006
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
25.04.2006 Avslutats PR 42/2006
???istuntopoytakirjan_sivu???

23

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Utrikesutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, om utskottets konstitutionella anmärkningar till 5 och 9 § vederbörligen iakttas.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

16.05.2006

​​​​