RP 57/2012 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om betalningsvillkor i kommersiella avtal, lag om ändring av lagen om indrivning av fordringar och vissa lagar som har samband med dem

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om betalningsvillkor i kommersiella avtal

Stadfäst

18.01.2013

Ikraftträdande

16.03.2013

Författningssamlingen
30/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om indrivning av fordringar

Stadfäst

18.01.2013

Ikraftträdande

16.03.2013

Författningssamlingen
31/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av räntelagen

Stadfäst

18.01.2013

Ikraftträdande

16.03.2013

Författningssamlingen
32/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av 44 § i lagen om försäkringsavtal

Stadfäst

18.01.2013

Ikraftträdande

16.03.2013

Författningssamlingen
33/3013
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 8 § i jordlegolagen

Stadfäst

18.01.2013

Ikraftträdande

16.03.2013

Författningssamlingen
34/2013
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 35 § i lagen om hyra av bostadslägenhet

Stadfäst

18.01.2013

Ikraftträdande

16.03.2013

Författningssamlingen
35/2013
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 28 § i lagen om hyra av affärslokal

Stadfäst

18.01.2013

Ikraftträdande

16.03.2013

Författningssamlingen
36/2013
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 1 § i lagen om reglering av avtalsvillkor mellan näringsidkare

Stadfäst

18.01.2013

Ikraftträdande

16.03.2013

Författningssamlingen
37/2013
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av lagen om verkställighet av skatter och avgifter

Stadfäst

18.01.2013

Ikraftträdande

16.03.2013

Författningssamlingen
38/2013
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av 3 § i lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden

Stadfäst

18.01.2013

Ikraftträdande

16.03.2013

Författningssamlingen
39/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

11. Lag om ändring av 12 § i lagen om fastighetsförrättningsavgift

Stadfäst

18.01.2013

Ikraftträdande

16.03.2013

Författningssamlingen
40/2013
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av 38 § i lagen om olycksfallsförsäkring

Stadfäst

18.01.2013

Ikraftträdande

16.03.2013

Författningssamlingen
41/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

13. Lag om ändring av 164 § i lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

18.01.2013

Ikraftträdande

16.03.2013

Författningssamlingen
42/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

14. Lag om ändring av 25 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

18.01.2013

Ikraftträdande

16.03.2013

Författningssamlingen
43/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

15. Lag om ändring av 123 § i lagen om pension för företagare

Stadfäst

18.01.2013

Ikraftträdande

16.03.2013

Författningssamlingen
44/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

16. Lag om ändring av 146 § i lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

18.01.2013

Ikraftträdande

16.03.2013

Författningssamlingen
45/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om betalningsvillkor i kommersiella avtal

2. Lag om ändring av lagen om indrivning av fordringar

3. Lag om ändring av 4 och 12 a § i räntelagen

4. Lag om ändring av 44 § i lagen om försäkringsavtal

5. Lag om ändring av 8 § i jordlegolagen

6. Lag om ändring av 35 § i lagen om hyra av bostadslägenhet

7. Lag om ändring av 28 § i lagen om hyra av affärslokal

8. Lag om ändring av 1 § i lagen om reglering av avtalsvillkor mellan näringsidkare

9. Lag om ändring av lagen om verkställighet av skatter och avgifter

10. Lag om ändring av 3 § i lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden

11. Lag om ändring av 12 § i lagen om fastighetsförrättningsavgift

12. Lag om ändring av 38 § i lagen om olycksfallsförsäkring

13. Lag om ändring av 164 § i lagen om pension för arbetstagare

14. Lag om ändring av 25 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

15. Lag om ändring av 123 § i lagen om pension för företagare

16. Lag om ändring av 146 § i lagen om sjömanspensioner

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Antila

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

12.06.2012

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.06.2012 Avslutats PR 64/2012
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 14/2012 rd
Klart

20.11.2012

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 4-9 och 11 utan ändringar och godkänner lagförslag 1-3, 10 och 12-16 med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

21.11.2012

Plenarprotokoll
PR 114/2012 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2012.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
22.11.2012 Avslutats PR 115/2012
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
27.11.2012 Avslutats PR 117/2012
???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Referenser till EU-dokument

​​​​