BUDGETMOTION 425/2001 rd

BM 425/2001 rd - Christina Gestrin /sv m.fl.

Granskad version 2.1

Slopat verksamhetsbidrag till Finskhetsförbundet

Till riksdagen

Finskhetsförbundet har fått statsstöd för att sköta informationen om Finlands flagga. Statsstödet har beviljats ur inrikesministeriets verksamhetsanslag (moment 26.01.21). Enligt uppgifter från inrikesministeriet har klagomål inkommit om Finskhetsförbundets sätt att sköta informationen om flaggan. I klagomålen har man berört brister i informationen, felaktigheter i informationen samt faktumet att Finskhetsförbundet inte ger någon information om Finlands flagga på svenska. I stället har Finskhetsförbundet hänvisat till inrikesministeriet för information på svenska som i sin tur hänvisar till Finskhetsförbundet.

Finlands flagga är hela Finlands befolknings flagga. Vår flagga är en symbol för hela nationen och informationen måste därför finnas att tillgå på båda nationalspråken. Finskhetsförbundets information om Finlands flagga uppfyller inte dessa kriterier. Uppgiften att informera om Finlands flagga är viktig och bör skötas på ett godtagbart sätt och bör därför överföras till inrikesministeriet.

Med stöd av det ovan anförda föreslår vi vördsamt

att riksdagen minskar moment  26.01.21 i budgeten för 2002 med 16 800 euro, så att anslaget som är riktat till Finskhetsförbundet för information om Finlands flagga slopas.

Helsingfors den 18 september 2001

  • Christina Gestrin /sv
  • Ulla-Maj Wideroos /sv
  • Håkan Nordman /sv
  • Eva Biaudet /sv