FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 16/2013 rd

FvUU 16/2013 rd - U 50/2013 rd U 51/2013 rd

Granskad version 2.0

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (eCall-systemets typgodkännandekrav)

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets beslut (eCall-beslut)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Stora utskottet sände den 13 september 2013 statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (eCall-systemets typgodkännandekrav) (U 50/2013 rd) till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder.

Stora utskottet sände den 13 september 2013 statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets beslut (eCall-beslut) (U 51/2013 rd) till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder.

Sakkunniga

Utskottet har hört

konsultativ tjänsteman Sanna Ruuskanen, kommunikationsministeriet

ledande expert Seija Miettinen-Bellevergue, kommunikationsministeriet

konsultativ tjänsteman Johanna Hakala, inrikesministeriet

Dessutom har skriftliga utlåtanden lämnats av

 • justitieministeriet
 • Nödcentralsverket
 • Ålands landskapsregering.

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument COM(2013)315, direktiv 2007/46/EG, förordning 305/2013/EU och COM(2013)316, direktiv 2010/40/EU.

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 50/2013 rd och U 51/2013 rd.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Se dokument HaVL 16/2013 vp.

Ställningstagande

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt i ärendet men med några anmärkningar.

Helsingfors den 10 oktober 2013

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Pirkko Mattila /saf
 • vordf. Maarit Feldt-Ranta /sd
 • medl. Jussi Halla-aho /saf
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Reijo Hongisto /saf
 • Risto Kalliorinne /vänst
 • Elsi Katainen /cent
 • Outi Mäkelä /saml
 • Tapani Mäkinen /saml
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • ers. Lasse Hautala /cent
 • Kari Tolvanen /saml
 • Antti Rantakangas /cent

Sekreterare var

utskottsråd Minna-Liisa Rinne