KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE 15/2004 rd

KuUB 15/2004 rd - B 14/2004 rd

Granskad version 2.0

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2003

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 23 september 2004 Riksdagsbibliotekets berättelse för 2003 (B 14/2004 rd) till kulturutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

direktör Tuula H. Laaksovirta, Riksdagsbiblioteket

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till berättelsen och övrig utredning har utskottet kunnat fastställa att Riksdagsbiblioteket sköttes på behörigt sätt 2003.

Riksdagsbiblioteket har under 2003 i synnerhet koncentrerat sig på samlingstjänsten. Med samling avses all information och allt material som varje enskild besökare får och som bibliotekskunder tillhandahålls. Utskottet noterar med tillfredsställelse de hållbara principer som tilllämpats på bibliotekets samlingar: stöd för demokratin (äkta demokrati kräver kunskap), stöd för parlamentets arbete (parlamenstarbetet bygger på kunskap), ett långt tidsperspektiv (alltid över 100 år), relevans för dagens människor, tillgänglighet (otillgänglig information är skeninformation) och flera fackpersoner gör materialurvalet (värdepluralism).

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår kulturutskottet

att riksdagen godkänner berättelsen och

att betänkandet sänds till Riksdagsbibliotekets styrelse för kännedom.

Helsingfors den 3 december 2004

I den avgörande behandlingen deltog

 • vordf. Säde Tahvanainen /sd
 • medl. Esko Ahonen /cent
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Tatja Karvonen /cent
 • Rauno Kettunen /cent
 • Mikaela Nylander /sv
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Seppo Särkiniemi /cent
 • Ilkka Taipale /sd
 • Marja Tiura /saml
 • Raija Vahasalo /saml
 • Unto Valpas /vänst

Sekreterare var

utskottsråd Marjo Hakkila

​​​​