Ärenden väckta valperioden 2019 - 2020 per riksmöte
Ärendekategori20192020Totalt
Regeringens proposition RP109106215
Statsrådets redogörelse SRR224
Statsrådets meddelande SRM202
Statsrådets U-skrivelse U133447
Statsrådets skrivelse SR8311
Statsrådets E-utredning E6385148
Statsrådets USP-utredning USP211233
Statsministerns upplysning SU145
Berättelse B211637
Lagmotion LM433780
Åtgärdsmotion AM5190141
Budgetmotion BM3920392
Tilläggsbudgetmotion TBM102737
Debattinitiativ DI11617
Skriftligt spörsmål SS4815501031
Muntligt spörsmål MFT10493197
Interpellation IP314
Talmanskonferensens förslag TKF235
Vilande lagförslag VLF202
Icke stadfäst lag ISL000
Övrigt ärende Ö62531
Medborgarinitiativ MI12214
Utskottets eget ärende EÄ8246128
Begäran om befrielse BEF211839
Val VAL512778
Riksdagsarbete diverse RAD325
Europeiska rådets och EU-rådets möten EUM8485169
Subsidiaritetsärende SÄ154459
Korrigering av riksdagsärende KOR000
Väckta ärenden sammanlagt161313182931
Senast publicerat 07-07-2020 00:31