Senast publicerat 04-07-2022 00:31

Ärenden väckta valperioden 2019 - 2022 per riksmöte

Ärendekategori2019202020212022Totalt
Regeringens proposition RP109265243110727
Statsrådets redogörelse SRR2712627
Statsrådets meddelande SRM20002
Statsrådets U-skrivelse U13728453222
Statsrådets skrivelse SR876425
Statsrådets E-utredning E6316714386459
Statsrådets USP-utredning USP21234322109
Statsministerns upplysning SU154313
Berättelse B2121221882
Lagmotion LM431065838245
Åtgärdsmotion AM5115911181402
Budgetmotion BM39237042901191
Tilläggsbudgetmotion TBM10301041
Debattinitiativ DI1111111245
Skriftligt spörsmål SS48110497833682681
Muntligt spörsmål MFT104186233123646
Interpellation IP325111
Talmanskonferensens förslag TKF23409
Vilande lagförslag VLF20002
Icke stadfäst lag ISL00011
Övrigt ärende Ö62613247
Medborgarinitiativ MI12912639
Utskottets eget ärende EÄ82795037248
Begäran om befrielse BEF215516421261
Val VAL51698934243
Riksdagsarbete diverse RAD335112
Europeiska rådets och EU-rådets möten EUM8416613075455
Subsidiaritetsärende SÄ15978960261
Korrigering av riksdagsärende KOR00000
Väckta ärenden sammanlagt16132987274411628506