Ärenden väckta valperioden 2019 - per riksmöte
Ärendekategori2019Totalt
Regeringens proposition RP108108
Statsrådets redogörelse SRR22
Statsrådets meddelande SRM22
Statsrådets U-skrivelse U1212
Statsrådets skrivelse SR88
Statsrådets E-utredning E6060
Statsrådets USP-utredning USP2121
Statsministerns upplysning SU11
Berättelse B2020
Lagmotion LM4343
Åtgärdsmotion AM5151
Budgetmotion BM392392
Tilläggsbudgetmotion TBM1010
Debattinitiativ DI1111
Skriftligt spörsmål SS459459
Muntligt spörsmål MFT104104
Interpellation IP33
Talmanskonferensens förslag TKF22
Vilande lagförslag VLF22
Icke stadfäst lag ISL00
Övrigt ärende Ö44
Medborgarinitiativ MI1212
Utskottets eget ärende EÄ8181
Begäran om befrielse BEF2121
Val VAL5151
Riksdagsarbete diverse RAD33
Europeiska rådets och EU-rådets möten EUM8181
Subsidiaritetsärende SÄ1212
Korrigering av riksdagsärende KOR00
Väckta ärenden sammanlagt15761576
Senast publicerat 24.1.2020 00:30