Ärenden under riksmötet 2019
Riksmöte då ärendet väckts
ÄrendekategoriFöre år 2020Totalt
Regeringens proposition RP2424
Statsrådets redogörelse SRR00
Statsrådets meddelande SRM00
Statsrådets U-skrivelse U355355
Statsrådets skrivelse SR22
Statsrådets E-utredning E998998
Statsrådets USP-utredning USP201201
Statsministerns upplysning SU00
Berättelse B77
Lagmotion LM3838
Åtgärdsmotion AM4848
Budgetmotion BM00
Tilläggsbudgetmotion TBM00
Debattinitiativ DI33
Skriftligt spörsmål SS126126
Muntligt spörsmål MFT00
Interpellation IP00
Talmanskonferensens förslag TKF00
Vilande lagförslag VLF00
Icke stadfäst lag ISL00
Övrigt ärende Ö33
Medborgarinitiativ MI1212
Utskottets eget ärende EÄ5959
Begäran om befrielse BEF00
Val VAL00
Riksdagsarbete diverse RAD00
Europeiska rådets och EU-rådets möten EUM6767
Subsidiaritetsärende SÄ33
Korrigering av riksdagsärende KOR00
Ärenden totalt19461946
Senast publicerat 02-02-2020 00:36