Slutbehandlade ärenden riksmötet 2019
Riksmöte då ärendet väckts
ÄrendekategoriFöre år 2020Totalt
Regeringens proposition RP8686
Godkänts5656
Godkänts med ändringar3030
Statsrådets redogörelse SRR22
Behandlats22
Statsrådets meddelande SRM22
Behandlats22
Statsrådets U-skrivelse U5353
Behandlats5353
Statsrådets skrivelse SR66
Behandlats66
Statsrådets E-utredning E2020
Behandlats2020
Statsrådets USP-utredning USP88
Behandlats88
Statsministerns upplysning SU11
Behandlats11
Berättelse B1515
Behandlats1515
Lagmotion LM55
Godkänts11
Förkastats44
Åtgärdsmotion AM33
Förkastats33
Budgetmotion BM392392
Förkastats392392
Tilläggsbudgetmotion TBM1010
Förkastats1010
Debattinitiativ DI88
Förkastats33
Behandlats55
Skriftligt spörsmål SS353353
Återtagits11
Besvarats352352
Muntligt spörsmål MFT104104
Besvarats104104
Interpellation IP33
Besvarats22
Behandlats11
Talmanskonferensens förslag TKF22
Godkänts med ändringar22
Vilande lagförslag VLF22
Godkänts22
Övrigt ärende Ö33
Godkänts22
Behandlats11
Utskottets eget ärende EÄ2222
Behandlats2222
Begäran om befrielse BEF2121
Godkänts2121
Val VAL5151
Behandlats5151
Riksdagsarbete diverse RAD33
Godkänts33
Europeiska rådets och EU-rådets möten EUM5656
Behandlats5656
Subsidiaritetsärende SÄ1313
Behandlats1313
Ärenden totalt12441244
Senast publicerat 03-02-2020 13:28