Propositioner (RP), berättelser (B), redogörelser (SRR) och meddelanden (SRM) under behandling i fackutskotten
NummerRubrikUtlåtandeSka lämnas senastKlart enligt utskottsrådets bedömning
grundlagsutskottet
För betänkande
RP 215/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig belöning februari 2021
B 12/2020 rdJustitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2019 februari 2021
B 15/2020 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,UndU,UtU,ReU,FvU,LaU,KoU,JsU,KuU,ShU,AjU vår 2021
För utlåtande
RP 135/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om finansiering av terrorismGrU december 2020
RP 165/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om rökning i fängelselagen och häktningslagenGrU 26.11.2020
RP 173/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till läropliktslag och till lagar som har samband med denFvUU 21/2020 rd, FvUU 21/2020 rd, HaVL 21/2020 vp, HaVL 21/2020 vp, HaVL 21/2020 vp, HaVL 21/2020 vp, HaVL 21/2020 vp, HaVL 21/2020 vp, HaVL 21/2020 vp, HaVL 21/2020 vp, HaVL 21/2020 vp, HaVL 21/2020 vp, HaVL 21/2020 vp, FvUU 21/2020 rd, HaVL 21/2020 vp,GrU,FvU 1.12.2020
RP 176/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om transportservice, 155 och 171 § i vägtrafiklagen samt fordonslagenGrU februari-mars 2021
RP 189/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bostadsrättsbostäder och lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslånGrU december 2020
RP 206/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om identitetskort, passlagen, 15 och 38 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet samt 33 a och 159 § i utlänningslagenGrU februari 2021
RP 210/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagenGrU februari 2021
RP 212/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med denGrU december 2020 eller februari 2021
RP 218/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i HelsingforsGrU 1.12.2020
RP 222/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 5 § i arbetsavtalslagen och 4 kap. 5 § i lagen om sjöarbetsavtalGrU
RP 225/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av en lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomarGrU 1.12.2020
utrikesutskottet
För betänkande
SRR 4/2020 rdStatsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelseFsU,FvU31.03.2021
B 5/2020 rdBerättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 201902.12.2020
För utlåtande
SRR 3/2020 rdStatsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälleUtU,FvU,KoU,JsU,KuU,ShU,EkU,AjU,MiU
B 15/2020 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,UndU,UtU,ReU,FvU,LaU,KoU,JsU,KuU,ShU,AjU
finansutskottet
För betänkande
RP 73/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beskattning av personalemissioner på onoterade aktiebolag27.11.2020
RP 136/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och av 2 och 7 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen27.11.2020
RP 142/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2021 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet01.12.2020
RP 146/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021TuVL 5/2020 vp, TuVL 5/2020 vp, TuVL 5/2020 vp, TuVL 5/2020 vp, TuVL 5/2020 vp, TuVL 5/2020 vp, TuVL 5/2020 vp, ShUU 6/2020 rd, ShUU 6/2020 rd, UaVL 7/2020 vp, UaVL 7/2020 vp, UaVL 7/2020 vp, UaVL 7/2020 vp, LaVL 8/2020 vp, LaVL 8/2020 vp, HaVL 19/2020 vp, FrUU 5/2020 rd, FrUU 5/2020 rd, StVL 6/2020 vp, StVL 6/2020 vp, KuUU 11/2020 rd, LiVL 9/2020 vp, LiVL 9/2020 vp, FvUU 19/2020 rd, FvUU 19/2020 rd, YmVL 17/2020 vp, StVL 6/2020 vp, StVL 6/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, SiVL 11/2020 vp, LaUU 8/2020 rd, LaUU 8/2020 rd, LaUU 8/2020 rd, SiVL 11/2020 vp, SiVL 11/2020 vp, SiVL 11/2020 vp, UtUU 7/2020 rd, UtUU 7/2020 rd, MiUU 17/2020 rd, MiUU 17/2020 rd, HaVL 19/2020 vp, StVL 6/2020 vp, StVL 6/2020 vp, HaVL 19/2020 vp, SiVL 11/2020 vp, HaVL 19/2020 vp, HaVL 19/2020 vp, StVL 6/2020 vp, SiVL 11/2020 vp, SiVL 11/2020 vp, HaVL 19/2020 vp, StVL 6/2020 vp, SiVL 11/2020 vp, HaVL 19/2020 vp, HaVL 19/2020 vp, HaVL 19/2020 vp, HaVL 19/2020 vp, FvUU 19/2020 rd, HaVL 19/2020 vp, StVL 6/2020 vp, SiVL 11/2020 vp, KuUU 11/2020 rd, SiVL 11/2020 vp, StVL 6/2020 vp, StVL 6/2020 vp, StVL 6/2020 vp, StVL 6/2020 vp, StVL 6/2020 vp, ShUU 6/2020 rd, StVL 6/2020 vp, LaVL 8/2020 vp, LaVL 8/2020 vp, LaVL 8/2020 vp, LaVL 8/2020 vp, LaVL 8/2020 vp, LaVL 8/2020 vp, LaVL 8/2020 vp, LaVL 8/2020 vp, LaVL 8/2020 vp, LaVL 8/2020 vp, LaVL 8/2020 vp, LaVL 8/2020 vp, LaVL 8/2020 vp, LaUU 8/2020 rd, LaVL 8/2020 vp, UaVL 7/2020 vp, UaVL 7/2020 vp, UaVL 7/2020 vp, UaVL 7/2020 vp, UaVL 7/2020 vp, UaVL 7/2020 vp, UaVL 7/2020 vp, KoUU 9/2020 rd, KoUU 9/2020 rd, UaVL 7/2020 vp, UaVL 7/2020 vp, UaVL 7/2020 vp, UtUU 7/2020 rd, UaVL 7/2020 vp, JsUU 23/2020 rd, TuVL 5/2020 vp, FrUU 5/2020 rd, TuVL 5/2020 vp, FsUU 4/2020 rd, LiVL 9/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, MiUU 17/2020 rd, YmVL 17/2020 vp, TyVL 8/2020 vp, TyVL 8/2020 vp, MmVL 23/2020 vp, MmVL 23/2020 vp, JsUU 23/2020 rd, MmVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, EkUU 23/2020 rd, TaVL 23/2020 vp, PuVL 4/2020 vp, PuVL 4/2020 vp, PuVL 4/2020 vp, PuVL 4/2020 vp, FsUU 4/2020 rd, PuVL 4/2020 vp, LiVL 9/2020 vp, KoUU 9/2020 rd, LiVL 9/2020 vp, TyVL 8/2020 vp, TyVL 8/2020 vp, AjUU 8/2020 rd, TyVL 8/2020 vp, TyVL 8/2020 vp, TyVL 8/2020 vp, TyVL 8/2020 vp, , AjUU 8/2020 rd,FvU11.12.2020
RP 167/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om energibeskattning01.12.2020
RP 169/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen27.11.2020
RP 185/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om koncernavdrag för slutliga förluster i ett dotterbolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och lag om ändring av 18 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet04.12.2020
RP 194/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning och 124 och 124 b § i inkomstskattelagen01.12.2020
RP 214/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsgaranti för försäkringsskydd i fråga om vaccin mot covid-19StVL 7/2020 vp, StVL 7/2020 vp, ShUU 7/2020 rd, StVL 7/2020 vp, ShUU 7/2020 rd, StVL 7/2020 vp04.12.2020
RP 217/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för skattefriheten för varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin 27.11.2020
revisionsutskottet
B 19/2020 rdStatens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2020
För betänkande
B 9/2020 rdRevisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019
B 10/2020 rdRevisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019
B 11/2020 rdRevisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019
För utlåtande
B 15/2020 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,UndU,UtU,ReU,FvU,LaU,KoU,JsU,KuU,ShU,AjU
förvaltningsutskottet
För betänkande
RP 19/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolagGrUU 4/2020 rd, PeVL 4/2020 vp, GrUU 4/2020 rd, PeVL 4/2020 vp väntar ett ny RP
RP 148/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice Senast 27.11.2020
RP 158/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunstrukturlagen Senast 4.12.2020
RP 160/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ersättning för utbildning och 2 och 3 § i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen Senast 27.11.2020
RP 166/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagen04.12.2020
RP 190/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Ukraina om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information Vecka 49
RP 193/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen Senast 27.11.2020
RP 206/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om identitetskort, passlagen, 15 och 38 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet samt 33 a och 159 § i utlänningslagenGrU Vårperioden 2021
För utlåtande
RP 31/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter och till vissa lagar som har samband med denFvUU 20/2020 rd, FvUU 20/2020 rd, FvUU 20/2020 rd, FvUU 20/2020 rd, HaVL 20/2020 vp, HaVL 20/2020 vp, HaVL 20/2020 vp, FvUU 20/2020 rd, HaVL 20/2020 vp, PeVL 34/2020 vp, GrUU 34/2020 rd, GrUU 34/2020 rd, PeVL 34/2020 vp, GrUU 34/2020 rd, PeVL 34/2020 vp,FvU24.11.2020
RP 146/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021TuVL 5/2020 vp, TuVL 5/2020 vp, TuVL 5/2020 vp, TuVL 5/2020 vp, TuVL 5/2020 vp, TuVL 5/2020 vp, TuVL 5/2020 vp, ShUU 6/2020 rd, ShUU 6/2020 rd, UaVL 7/2020 vp, UaVL 7/2020 vp, UaVL 7/2020 vp, UaVL 7/2020 vp, LaVL 8/2020 vp, LaVL 8/2020 vp, HaVL 19/2020 vp, FrUU 5/2020 rd, FrUU 5/2020 rd, StVL 6/2020 vp, StVL 6/2020 vp, KuUU 11/2020 rd, LiVL 9/2020 vp, LiVL 9/2020 vp, FvUU 19/2020 rd, FvUU 19/2020 rd, YmVL 17/2020 vp, StVL 6/2020 vp, StVL 6/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, SiVL 11/2020 vp, LaUU 8/2020 rd, LaUU 8/2020 rd, LaUU 8/2020 rd, SiVL 11/2020 vp, SiVL 11/2020 vp, SiVL 11/2020 vp, UtUU 7/2020 rd, UtUU 7/2020 rd, MiUU 17/2020 rd, MiUU 17/2020 rd, HaVL 19/2020 vp, StVL 6/2020 vp, StVL 6/2020 vp, HaVL 19/2020 vp, SiVL 11/2020 vp, HaVL 19/2020 vp, HaVL 19/2020 vp, StVL 6/2020 vp, SiVL 11/2020 vp, SiVL 11/2020 vp, HaVL 19/2020 vp, StVL 6/2020 vp, SiVL 11/2020 vp, HaVL 19/2020 vp, HaVL 19/2020 vp, HaVL 19/2020 vp, HaVL 19/2020 vp, FvUU 19/2020 rd, HaVL 19/2020 vp, StVL 6/2020 vp, SiVL 11/2020 vp, KuUU 11/2020 rd, SiVL 11/2020 vp, StVL 6/2020 vp, StVL 6/2020 vp, StVL 6/2020 vp, StVL 6/2020 vp, StVL 6/2020 vp, ShUU 6/2020 rd, StVL 6/2020 vp, LaVL 8/2020 vp, LaVL 8/2020 vp, LaVL 8/2020 vp, LaVL 8/2020 vp, LaVL 8/2020 vp, LaVL 8/2020 vp, LaVL 8/2020 vp, LaVL 8/2020 vp, LaVL 8/2020 vp, LaVL 8/2020 vp, LaVL 8/2020 vp, LaVL 8/2020 vp, LaVL 8/2020 vp, LaUU 8/2020 rd, LaVL 8/2020 vp, UaVL 7/2020 vp, UaVL 7/2020 vp, UaVL 7/2020 vp, UaVL 7/2020 vp, UaVL 7/2020 vp, UaVL 7/2020 vp, UaVL 7/2020 vp, KoUU 9/2020 rd, KoUU 9/2020 rd, UaVL 7/2020 vp, UaVL 7/2020 vp, UaVL 7/2020 vp, UtUU 7/2020 rd, UaVL 7/2020 vp, JsUU 23/2020 rd, TuVL 5/2020 vp, FrUU 5/2020 rd, TuVL 5/2020 vp, FsUU 4/2020 rd, LiVL 9/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, YmVL 17/2020 vp, MiUU 17/2020 rd, YmVL 17/2020 vp, TyVL 8/2020 vp, TyVL 8/2020 vp, MmVL 23/2020 vp, MmVL 23/2020 vp, JsUU 23/2020 rd, MmVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, TaVL 23/2020 vp, EkUU 23/2020 rd, TaVL 23/2020 vp, PuVL 4/2020 vp, PuVL 4/2020 vp, PuVL 4/2020 vp, PuVL 4/2020 vp, FsUU 4/2020 rd, PuVL 4/2020 vp, LiVL 9/2020 vp, KoUU 9/2020 rd, LiVL 9/2020 vp, TyVL 8/2020 vp, TyVL 8/2020 vp, AjUU 8/2020 rd, TyVL 8/2020 vp, TyVL 8/2020 vp, TyVL 8/2020 vp, TyVL 8/2020 vp, , AjUU 8/2020 rd,FvU Senast 13.11.2020
RP 173/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till läropliktslag och till lagar som har samband med denFvUU 21/2020 rd, FvUU 21/2020 rd, HaVL 21/2020 vp, HaVL 21/2020 vp, HaVL 21/2020 vp, HaVL 21/2020 vp, HaVL 21/2020 vp, HaVL 21/2020 vp, HaVL 21/2020 vp, HaVL 21/2020 vp, HaVL 21/2020 vp, HaVL 21/2020 vp, HaVL 21/2020 vp, FvUU 21/2020 rd, HaVL 21/2020 vp,GrU,FvU24.11.2020
RP 184/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet och till lagar som har samband med denGrUU 39/2020 rd, PeVL 39/2020 vp, GrUU 39/2020 rd, PeVL 39/2020 vp,FvU Senast 1.12.2020
SRR 3/2020 rdStatsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälleUtU,FvU,KoU,JsU,KuU,ShU,EkU,AjU,MiU Vårperioden 2021
SRR 4/2020 rdStatsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelseFsU,FvU Vårperioden 2021
B 15/2020 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,UndU,UtU,ReU,FvU,LaU,KoU,JsU,KuU,ShU,AjU Februari 2021
lagutskottet
RP 165/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om rökning i fängelselagen och häktningslagenGrU -
För betänkande
RP 6/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om effektivare förhindrande av kriminalitet under fängelsetiden och effektivare upprätthållande av anstaltssäkerhetenPeVL 36/2020 vp, PeVL 36/2020 vp, PeVL 36/2020 vp, GrUU 36/2020 rd, GrUU 36/2020 rd, PeVL 36/2020 vp, PeVL 36/2020 vp, GrUU 36/2020 rd, PeVL 36/2020 vp, FvUU 2/2020 rd, HaVL 2/2020 vp, FvUU 2/2020 rd, HaVL 2/2020 vp vårsession
RP 135/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om finansiering av terrorismGrU -
RP 184/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet och till lagar som har samband med denGrUU 39/2020 rd, PeVL 39/2020 vp, GrUU 39/2020 rd, PeVL 39/2020 vp,FvU
RP 226/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 kap. 9 § i strafflagen
För utlåtande
B 15/2020 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,UndU,UtU,ReU,FvU,LaU,KoU,JsU,KuU,ShU,AjU senast 1.3.2021
kommunikationsutskottet
RP 176/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om transportservice, 155 och 171 § i vägtrafiklagen samt fordonslagenGrU
RP 177/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till fordonslag och till vissa lagar som har samband med den03.12.2020
RP 202/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om transportservice samt till vissa lagar som har samband med den26.11.2020
RP 221/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för byggande av bredband27.11.2020
För utlåtande
SRR 3/2020 rdStatsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälleUtU,FvU,KoU,JsU,KuU,ShU,EkU,AjU,MiU
B 15/2020 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,UndU,UtU,ReU,FvU,LaU,KoU,JsU,KuU,ShU,AjU
jord- och skogsbruksutskottet
RP 199/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelsmarknadslagen, 1 kap. 2 och 6 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen och 1 § i lagen om verkställighet av böter
RP 200/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till foderlag och till lagar om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi och 1 § i lagen om verkställighet av böter
RP 219/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 25 § i lagen om ett bostadsdatasystem, 28 kap. 1 § i lagen om bostadsaktiebolag och lagen om införande av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem
B 15/2020 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,UndU,UtU,ReU,FvU,LaU,KoU,JsU,KuU,ShU,AjU
För betänkande
RP 133/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om utlämnande av uppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
RP 175/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djursjukdomar och till lagar som har samband med den
RP 228/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar om temporära förfaranden som tillämpas till följd av covid-19-epidemin inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
För utlåtande
SRR 3/2020 rdStatsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälleUtU,FvU,KoU,JsU,KuU,ShU,EkU,AjU,MiU
försvarsutskottet
För betänkande
RP 31/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter och till vissa lagar som har samband med denFvUU 20/2020 rd, FvUU 20/2020 rd, FvUU 20/2020 rd, FvUU 20/2020 rd, HaVL 20/2020 vp, HaVL 20/2020 vp, HaVL 20/2020 vp, FvUU 20/2020 rd, HaVL 20/2020 vp, PeVL 34/2020 vp, GrUU 34/2020 rd, GrUU 34/2020 rd, PeVL 34/2020 vp, GrUU 34/2020 rd, PeVL 34/2020 vp,FvU01.12.2020 1.12.2020 ?
För utlåtande
SRR 4/2020 rdStatsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelseFsU,FvU
kulturutskottet
För betänkande
RP 173/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till läropliktslag och till lagar som har samband med denFvUU 21/2020 rd, FvUU 21/2020 rd, HaVL 21/2020 vp, HaVL 21/2020 vp, HaVL 21/2020 vp, HaVL 21/2020 vp, HaVL 21/2020 vp, HaVL 21/2020 vp, HaVL 21/2020 vp, HaVL 21/2020 vp, HaVL 21/2020 vp, HaVL 21/2020 vp, HaVL 21/2020 vp, FvUU 21/2020 rd, HaVL 21/2020 vp,GrU,FvU04.12.2020
RP 174/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildning och till lagar som hänför sig till den02.12.2020
RP 208/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd02.12.2020
RP 218/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i HelsingforsGrU08.12.2020
För utlåtande
SRR 3/2020 rdStatsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälleUtU,FvU,KoU,JsU,KuU,ShU,EkU,AjU,MiU
B 15/2020 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,UndU,UtU,ReU,FvU,LaU,KoU,JsU,KuU,ShU,AjU
social- och hälsovårdsutskottet
RP 225/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av en lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomarGrU December 2020
För betänkande
RP 18/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk prövning av läkemedel och till vissa lagar som har samband med den LaVL 7/2020 vp, LaUU 7/2020 rd, LaUU 7/2020 rd, LaVL 7/2020 vp, LaVL 7/2020 vp, LaVL 7/2020 vp, LaVL 7/2020 vp, LaUU 7/2020 rd, LaVL 7/2020 vp, PeVL 23/2020 vp, GrUU 23/2020 rd, GrUU 23/2020 rd, PeVL 23/2020 vp, PeVL 23/2020 vp, GrUU 23/2020 rd, PeVL 23/2020 vp, SiVL 8/2020 vp, KuUU 8/2020 rd, KuUU 8/2020 rd, SiVL 8/2020 vp December 2020
RP 129/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 3 § i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården och 5 § i lagen om domstolsavgifter 26.11.2020
RP 188/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande 2.12.2020
RP 212/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med denGrU
RP 213/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, vissa arbetspensionslagar och lagen om Folkpensionanstalten December 2020
RP 224/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bolagisering av Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforskningstjänsterTaVL 27/2020 vp, TaVL 27/2020 vp, TaVL 27/2020 vp, TaVL 27/2020 vp, TaVL 27/2020 vp, TaVL 27/2020 vp, TaVL 27/2020 vp, TaVL 27/2020 vp, EkUU 27/2020 rd, TaVL 27/2020 vp 2.12.2020
RP 230/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen December 2020
B 7/2020 rdVerksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2019 December 2020
För utlåtande
SRR 3/2020 rdStatsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälleUtU,FvU,KoU,JsU,KuU,ShU,EkU,AjU,MiU
B 15/2020 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,UndU,UtU,ReU,FvU,LaU,KoU,JsU,KuU,ShU,AjU
ekonomiutskottet
För betänkande
RP 171/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av kreditinstitutsdirektivet samt återhämtnings- och resolutionsdirektivet februari
RP 178/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, 4 och 71 § i lagen om Finansinspektionen och lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift februari
RP 187/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energiYmVL 18/2020 vp, YmVL 18/2020 vp, MiUU 18/2020 rd, MiUU 18/2020 rd, YmVL 18/2020 vp, YmVL 18/2020 vp, YmVL 18/2020 vp, YmVL 18/2020 vp, YmVL 18/2020 vp, YmVL 18/2020 vp, YmVL 18/2020 vp, MiUU 18/2020 rd, YmVL 18/2020 vp vecka 48
RP 203/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utsläppande på marknaden av konfliktmineraler och malmer av dessa vecka 49
RP 210/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagenGrU februari
RP 211/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Geologiska forskningscentralen vecka 49
För utlåtande
SRR 3/2020 rdStatsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälleUtU,FvU,KoU,JsU,KuU,ShU,EkU,AjU,MiU februari
underrättelsetillsynsutskottet
För betänkande
B 14/2020 rdUnderrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2019
För utlåtande
B 15/2020 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,UndU,UtU,ReU,FvU,LaU,KoU,JsU,KuU,ShU,AjU
framtidsutskottet
För betänkande
SRR 3/2020 rdStatsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälleUtU,FvU,KoU,JsU,KuU,ShU,EkU,AjU,MiU Mars 2021
arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
RP 222/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 5 § i arbetsavtalslagen och 4 kap. 5 § i lagen om sjöarbetsavtalGrU GrUU saknas
RP 229/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och ikraftträdandebestämmelsen i vissa lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice senast 2.12.
För betänkande
RP 87/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningenHaVL 17/2020 vp, HaVL 17/2020 vp, HaVL 17/2020 vp, FvUU 17/2020 rd, FvUU 17/2020 rd, FvUU 17/2020 rd, FvUU 17/2020 rd, FvUU 17/2020 rd, HaVL 17/2020 vp, HaVL 17/2020 vp, HaVL 17/2020 vp, FvUU 17/2020 rd, HaVL 17/2020 vp, PeVL 25/2020 vp, GrUU 25/2020 rd, GrUU 25/2020 rd, PeVL 25/2020 vp, PeVL 25/2020 vp, GrUU 25/2020 rd, PeVL 25/2020 vp senast 2.12.
För utlåtande
SRR 3/2020 rdStatsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälleUtU,FvU,KoU,JsU,KuU,ShU,EkU,AjU,MiU
B 15/2020 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,UndU,UtU,ReU,FvU,LaU,KoU,JsU,KuU,ShU,AjU
miljöutskottet
RP 182/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skyddande av byggnadsarvet och 48 kap. 6 § i strafflagenPeVL 38/2020 vp, GrUU 38/2020 rd, GrUU 38/2020 rd, PeVL 38/2020 vp, GrUU 38/2020 rd, PeVL 38/2020 vp01.12.2020
För betänkande
RP 189/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bostadsrättsbostäder och lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslånGrU03.12.2020
B 18/2020 rdKlimatårsberättelse 2020MmVL 24/2020 vp, MmVL 24/2020 vp, MmVL 24/2020 vp, MmVL 24/2020 vp, MmVL 24/2020 vp, MmVL 24/2020 vp, MmVL 24/2020 vp, JsUU 24/2020 rd, MmVL 24/2020 vp, KoUU 10/2020 rd, LiVL 10/2020 vp, TaVL 22/2020 vp, LiVL 10/2020 vp, LiVL 10/2020 vp, LiVL 10/2020 vp, LiVL 10/2020 vp, KoUU 10/2020 rd, LiVL 10/2020 vp, EkUU 22/2020 rd, EkUU 22/2020 rd, TaVL 22/2020 vp, TaVL 22/2020 vp, TaVL 22/2020 vp, TaVL 22/2020 vp, TaVL 22/2020 vp, EkUU 22/2020 rd, TaVL 22/2020 vp11.12.2020
För utlåtande
SRR 3/2020 rdStatsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälleUtU,FvU,KoU,JsU,KuU,ShU,EkU,AjU,MiU16.02.2021
Senast publicerat 27-11-2020 00:34