Propositioner (RP), berättelser (B), redogörelser (SRR) och meddelanden (SRM) under behandling i fackutskotten
NummerRubrikUtlåtandeSka lämnas senastKlart enligt utskottsrådets bedömning
grundlagsutskottet
För betänkande
RP 19/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland FiU väntar FiUs utlåtandet
RP 118/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i partilagen oktober 2020
RP 122/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i vallagen oktober 2020
För utlåtande
RP 6/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om effektivare förhindrande av kriminalitet under fängelsetiden och effektivare upprätthållande av anstaltssäkerhetenFvUU 2/2020 rd, HaVL 2/2020 vp, FvUU 2/2020 rd, HaVL 2/2020 vp,GrU oktober 2020
RP 14/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassorGrU oktober 2020
RP 31/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter och till vissa lagar som har samband med denFvU,GrU oktober 2020
RP 59/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och 18 kap. 19 § i vattenlagen samt om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av miljöskyddslagenGrU oktober 2020
utrikesutskottet
För utlåtande
B 1/2020 rdRegeringens årsberättelse 2019 FsUU 3/2020 rd, FsUU 3/2020 rd, FsUU 3/2020 rd, GrUU 27/2020 rd, GrUU 27/2020 rd, PuVL 3/2020 vp, PuVL 3/2020 vp, FsUU 3/2020 rd, PuVL 3/2020 vp, PeVL 27/2020 vp, GrUU 27/2020 rd, PeVL 27/2020 vp, YmVL 10/2020 vp, MiUU 10/2020 rd, YmVL 10/2020 vp, MiUU 10/2020 rd, YmVL 10/2020 vp, AjUU 7/2020 rd, AjUU 7/2020 rd, TyVL 7/2020 vp, ShUU 5/2020 rd, ShUU 5/2020 rd, ShUU 5/2020 rd, TyVL 7/2020 vp, TyVL 7/2020 vp, TyVL 7/2020 vp, StVL 5/2020 vp, ShUU 5/2020 rd, StVL 5/2020 vp, AjUU 7/2020 rd, LaUU 6/2020 rd, LaUU 6/2020 rd, LaVL 6/2020 vp, LaVL 6/2020 vp, KuUU 9/2020 rd, KuUU 9/2020 rd, SiVL 9/2020 vp, KuUU 9/2020 rd, SiVL 9/2020 vp, LaVL 6/2020 vp, LaVL 6/2020 vp, LaUU 6/2020 rd, LaVL 6/2020 vp, TiVL 1/2020 vp, TaVL 17/2020 vp, EkUU 17/2020 rd, EkUU 17/2020 rd, TaVL 17/2020 vp, EkUU 17/2020 rd, TaVL 17/2020 vp, UndUU 1/2020 rd, UndUU 1/2020 rd, TiVL 1/2020 vp, UndUU 1/2020 rd, TiVL 1/2020 vp, MmVL 15/2020 vp, JsUU 15/2020 rd, MmVL 15/2020 vp, JsUU 15/2020 rd, MmVL 15/2020 vp,UtU,FiU,FvU,KoU
finansutskottet
För betänkande
RP 54/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för en reform av förfarandena för punktbeskattning och bilbeskattning PeVL 21/2020 vp, GrUU 21/2020 rd, GrUU 21/2020 rd, PeVL 21/2020 vp02.10.2020
RP 73/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beskattning av personalemissioner på onoterade aktiebolag höstperioden 2020
RP 119/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen om en femte tilläggsbudget för 202024.09.2020
För utlåtande
RP 19/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland FiU24.09.2020
B 1/2020 rdRegeringens årsberättelse 2019 FsUU 3/2020 rd, FsUU 3/2020 rd, FsUU 3/2020 rd, GrUU 27/2020 rd, GrUU 27/2020 rd, PuVL 3/2020 vp, PuVL 3/2020 vp, FsUU 3/2020 rd, PuVL 3/2020 vp, PeVL 27/2020 vp, GrUU 27/2020 rd, PeVL 27/2020 vp, YmVL 10/2020 vp, MiUU 10/2020 rd, YmVL 10/2020 vp, MiUU 10/2020 rd, YmVL 10/2020 vp, AjUU 7/2020 rd, AjUU 7/2020 rd, TyVL 7/2020 vp, ShUU 5/2020 rd, ShUU 5/2020 rd, ShUU 5/2020 rd, TyVL 7/2020 vp, TyVL 7/2020 vp, TyVL 7/2020 vp, StVL 5/2020 vp, ShUU 5/2020 rd, StVL 5/2020 vp, AjUU 7/2020 rd, LaUU 6/2020 rd, LaUU 6/2020 rd, LaVL 6/2020 vp, LaVL 6/2020 vp, KuUU 9/2020 rd, KuUU 9/2020 rd, SiVL 9/2020 vp, KuUU 9/2020 rd, SiVL 9/2020 vp, LaVL 6/2020 vp, LaVL 6/2020 vp, LaUU 6/2020 rd, LaVL 6/2020 vp, TiVL 1/2020 vp, TaVL 17/2020 vp, EkUU 17/2020 rd, EkUU 17/2020 rd, TaVL 17/2020 vp, EkUU 17/2020 rd, TaVL 17/2020 vp, UndUU 1/2020 rd, UndUU 1/2020 rd, TiVL 1/2020 vp, UndUU 1/2020 rd, TiVL 1/2020 vp, MmVL 15/2020 vp, JsUU 15/2020 rd, MmVL 15/2020 vp, JsUU 15/2020 rd, MmVL 15/2020 vp,UtU,FiU,FvU,KoU
revisionsutskottet
För betänkande
B 1/2020 rdRegeringens årsberättelse 2019 FsUU 3/2020 rd, FsUU 3/2020 rd, FsUU 3/2020 rd, GrUU 27/2020 rd, GrUU 27/2020 rd, PuVL 3/2020 vp, PuVL 3/2020 vp, FsUU 3/2020 rd, PuVL 3/2020 vp, PeVL 27/2020 vp, GrUU 27/2020 rd, PeVL 27/2020 vp, YmVL 10/2020 vp, MiUU 10/2020 rd, YmVL 10/2020 vp, MiUU 10/2020 rd, YmVL 10/2020 vp, AjUU 7/2020 rd, AjUU 7/2020 rd, TyVL 7/2020 vp, ShUU 5/2020 rd, ShUU 5/2020 rd, ShUU 5/2020 rd, TyVL 7/2020 vp, TyVL 7/2020 vp, TyVL 7/2020 vp, StVL 5/2020 vp, ShUU 5/2020 rd, StVL 5/2020 vp, AjUU 7/2020 rd, LaUU 6/2020 rd, LaUU 6/2020 rd, LaVL 6/2020 vp, LaVL 6/2020 vp, KuUU 9/2020 rd, KuUU 9/2020 rd, SiVL 9/2020 vp, KuUU 9/2020 rd, SiVL 9/2020 vp, LaVL 6/2020 vp, LaVL 6/2020 vp, LaUU 6/2020 rd, LaVL 6/2020 vp, TiVL 1/2020 vp, TaVL 17/2020 vp, EkUU 17/2020 rd, EkUU 17/2020 rd, TaVL 17/2020 vp, EkUU 17/2020 rd, TaVL 17/2020 vp, UndUU 1/2020 rd, UndUU 1/2020 rd, TiVL 1/2020 vp, UndUU 1/2020 rd, TiVL 1/2020 vp, MmVL 15/2020 vp, JsUU 15/2020 rd, MmVL 15/2020 vp, JsUU 15/2020 rd, MmVL 15/2020 vp,UtU,FiU,FvU,KoU Höst 2020
förvaltningsutskottet
För betänkande
RP 19/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolagGrUU 4/2020 rd, PeVL 4/2020 vp, GrUU 4/2020 rd, PeVL 4/2020 vp väntar ett ny RP
För utlåtande
RP 31/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter och till vissa lagar som har samband med denFvU,GrU October-november 2020
RP 87/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningenPeVL 25/2020 vp, GrUU 25/2020 rd, GrUU 25/2020 rd, PeVL 25/2020 vp, PeVL 25/2020 vp, GrUU 25/2020 rd, PeVL 25/2020 vp,FvU Vecka 41/2020
B 1/2020 rdRegeringens årsberättelse 2019 FsUU 3/2020 rd, FsUU 3/2020 rd, FsUU 3/2020 rd, GrUU 27/2020 rd, GrUU 27/2020 rd, PuVL 3/2020 vp, PuVL 3/2020 vp, FsUU 3/2020 rd, PuVL 3/2020 vp, PeVL 27/2020 vp, GrUU 27/2020 rd, PeVL 27/2020 vp, YmVL 10/2020 vp, MiUU 10/2020 rd, YmVL 10/2020 vp, MiUU 10/2020 rd, YmVL 10/2020 vp, AjUU 7/2020 rd, AjUU 7/2020 rd, TyVL 7/2020 vp, ShUU 5/2020 rd, ShUU 5/2020 rd, ShUU 5/2020 rd, TyVL 7/2020 vp, TyVL 7/2020 vp, TyVL 7/2020 vp, StVL 5/2020 vp, ShUU 5/2020 rd, StVL 5/2020 vp, AjUU 7/2020 rd, LaUU 6/2020 rd, LaUU 6/2020 rd, LaVL 6/2020 vp, LaVL 6/2020 vp, KuUU 9/2020 rd, KuUU 9/2020 rd, SiVL 9/2020 vp, KuUU 9/2020 rd, SiVL 9/2020 vp, LaVL 6/2020 vp, LaVL 6/2020 vp, LaUU 6/2020 rd, LaVL 6/2020 vp, TiVL 1/2020 vp, TaVL 17/2020 vp, EkUU 17/2020 rd, EkUU 17/2020 rd, TaVL 17/2020 vp, EkUU 17/2020 rd, TaVL 17/2020 vp, UndUU 1/2020 rd, UndUU 1/2020 rd, TiVL 1/2020 vp, UndUU 1/2020 rd, TiVL 1/2020 vp, MmVL 15/2020 vp, JsUU 15/2020 rd, MmVL 15/2020 vp, JsUU 15/2020 rd, MmVL 15/2020 vp,UtU,FiU,FvU,KoU06.10.2020
lagutskottet
För betänkande
RP 6/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om effektivare förhindrande av kriminalitet under fängelsetiden och effektivare upprätthållande av anstaltssäkerhetenFvUU 2/2020 rd, HaVL 2/2020 vp, FvUU 2/2020 rd, HaVL 2/2020 vp,GrU -
RP 102/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande i Europeiska unionen och till vissa lagar som har samband med den oktober
RP 109/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller justitieministeriets förvaltningsområde höstsession
RP 110/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om justitieförvaltningens nationella informationsresurs och till lagar om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och av lagen om Rättsregistercentralen höstsession
För utlåtande
RP 18/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk prövning av läkemedel och till vissa lagar som har samband med denPeVL 23/2020 vp, GrUU 23/2020 rd, GrUU 23/2020 rd, PeVL 23/2020 vp, PeVL 23/2020 vp, GrUU 23/2020 rd, PeVL 23/2020 vp, SiVL 8/2020 vp, KuUU 8/2020 rd, KuUU 8/2020 rd, SiVL 8/2020 vp,LaU oktober
kommunikationsutskottet
För betänkande
RP 17/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen och till lagar som hänför sig till den
För utlåtande
B 1/2020 rdRegeringens årsberättelse 2019 FsUU 3/2020 rd, FsUU 3/2020 rd, FsUU 3/2020 rd, GrUU 27/2020 rd, GrUU 27/2020 rd, PuVL 3/2020 vp, PuVL 3/2020 vp, FsUU 3/2020 rd, PuVL 3/2020 vp, PeVL 27/2020 vp, GrUU 27/2020 rd, PeVL 27/2020 vp, YmVL 10/2020 vp, MiUU 10/2020 rd, YmVL 10/2020 vp, MiUU 10/2020 rd, YmVL 10/2020 vp, AjUU 7/2020 rd, AjUU 7/2020 rd, TyVL 7/2020 vp, ShUU 5/2020 rd, ShUU 5/2020 rd, ShUU 5/2020 rd, TyVL 7/2020 vp, TyVL 7/2020 vp, TyVL 7/2020 vp, StVL 5/2020 vp, ShUU 5/2020 rd, StVL 5/2020 vp, AjUU 7/2020 rd, LaUU 6/2020 rd, LaUU 6/2020 rd, LaVL 6/2020 vp, LaVL 6/2020 vp, KuUU 9/2020 rd, KuUU 9/2020 rd, SiVL 9/2020 vp, KuUU 9/2020 rd, SiVL 9/2020 vp, LaVL 6/2020 vp, LaVL 6/2020 vp, LaUU 6/2020 rd, LaVL 6/2020 vp, TiVL 1/2020 vp, TaVL 17/2020 vp, EkUU 17/2020 rd, EkUU 17/2020 rd, TaVL 17/2020 vp, EkUU 17/2020 rd, TaVL 17/2020 vp, UndUU 1/2020 rd, UndUU 1/2020 rd, TiVL 1/2020 vp, UndUU 1/2020 rd, TiVL 1/2020 vp, MmVL 15/2020 vp, JsUU 15/2020 rd, MmVL 15/2020 vp, JsUU 15/2020 rd, MmVL 15/2020 vp,UtU,FiU,FvU,KoU
jord- och skogsbruksutskottet
För betänkande
RP 124/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel
RP 125/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål
För utlåtande
RP 70/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslenJsU,MiU
försvarsutskottet
För betänkande
RP 31/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter och till vissa lagar som har samband med denFvU,GrU
social- och hälsovårdsutskottet
För betänkande
RP 14/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassorGrU
RP 18/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk prövning av läkemedel och till vissa lagar som har samband med den PeVL 23/2020 vp, GrUU 23/2020 rd, GrUU 23/2020 rd, PeVL 23/2020 vp, PeVL 23/2020 vp, GrUU 23/2020 rd, PeVL 23/2020 vp, SiVL 8/2020 vp, KuUU 8/2020 rd, KuUU 8/2020 rd, SiVL 8/2020 vp,LaU
RP 81/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och 53 § i lagen om allmänt bostadsbidrag
RP 107/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen och 2 § i lagen om Pensionsskyddscentralen
RP 108/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om betalning av statens andel av de förmåner som betalas ur folkpensionsfonden
RP 111/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om Keva
RP 126/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården
RP 129/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 3 § i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården och 5 § i lagen om domstolsavgifter
ekonomiutskottet
För betänkande
RP 8/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, av 21 § i säkerhetsutredningslagen och av gruvlagenPeVL 22/2020 vp, GrUU 22/2020 rd, PeVL 22/2020 vp, GrUU 22/2020 rd, PeVL 22/2020 vp october
RP 69/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster och lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet
RP 70/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslenJsU,MiU
RP 104/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av energieffektivitetslagen och vissa andra lagarMiU väntar på MiUU
RP 121/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överensstämmelse med kraven för aerosoler och till lagar som har samband med den vecka 39
arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
För betänkande
RP 71/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare PeVL 24/2020 vp, GrUU 24/2020 rd, GrUU 24/2020 rd, PeVL 24/2020 vp, GrUU 24/2020 rd, PeVL 24/2020 vp veckan 39 (24.9.)
RP 87/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningenPeVL 25/2020 vp, GrUU 25/2020 rd, GrUU 25/2020 rd, PeVL 25/2020 vp, PeVL 25/2020 vp, GrUU 25/2020 rd, PeVL 25/2020 vp,FvU FvUU saknas, höstperioden 2020
miljöutskottet
För betänkande
RP 23/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter i anslutning till byggnader samt om system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning och lag om ändring av 126 § i markanvändnings- och bygglagenPeVL 26/2020 vp, GrUU 26/2020 rd, PeVL 26/2020 vp, GrUU 26/2020 rd, PeVL 26/2020 vp, TaVL 14/2020 vp, EkUU 14/2020 rd, EkUU 14/2020 rd, TaVL 14/2020 vp25.09.2020
RP 59/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och 18 kap. 19 § i vattenlagen samt om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av miljöskyddslagenGrU
RP 116/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen JsUU 17/2020 rd, MmVL 17/2020 vp, MmVL 17/2020 vp, JsUU 17/2020 rd, MmVL 17/2020 vp
För utlåtande
RP 70/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslenJsU,MiU
RP 104/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av energieffektivitetslagen och vissa andra lagarMiU
Senast publicerat 24-09-2020 00:37