Senast publicerat 01-07-2022 00:34

Ärenden under riksmötet 2022

Riksmöte då ärendet väckts

ÄrendekategoriFöre år 2020202020212022Totalt
Regeringens proposition RP2164453
Statsrådets redogörelse SRR00235
Statsrådets meddelande SRM00000
Statsrådets U-skrivelse U272366452424
Statsrådets skrivelse SR00000
Statsrådets E-utredning E962137137831319
Statsrådets USP-utredning USP193101113227
Statsministerns upplysning SU00011
Berättelse B0011819
Lagmotion LM33845236205
Åtgärdsmotion AM4513610377361
Budgetmotion BM00000
Tilläggsbudgetmotion TBM00000
Debattinitiativ DI00279
Skriftligt spörsmål SS0009090
Muntligt spörsmål MFT00000
Interpellation IP00000
Talmanskonferensens förslag TKF00000
Vilande lagförslag VLF00000
Icke stadfäst lag ISL00000
Övrigt ärende Ö00000
Medborgarinitiativ MI449623
Utskottets eget ärende EÄ55522429160
Begäran om befrielse BEF00011
Val VAL00011
Riksdagsarbete diverse RAD00011
Europeiska rådets och EU-rådets möten EUM111912
Subsidiaritetsärende SÄ0402125
Korrigering av riksdagsärende KOR00000
Ärenden totalt15674654124922936