Senast publicerat 01-07-2022 00:34

Slutbehandlade ärenden riksmötet 2022

Riksmöte då ärendet väckts

ÄrendekategoriFöre år 2020202020212022Totalt
Regeringens proposition RP013566102
Godkänts0174048
Godkänts med ändringar00282654
Statsrådets redogörelse SRR00538
Behandlats00538
Statsrådets U-skrivelse U6112120
Behandlats6112120
Statsrådets skrivelse SR00044
Behandlats00044
Statsrådets E-utredning E622414
Behandlats622414
Statsrådets USP-utredning USP001910
Behandlats001910
Statsministerns upplysning SU00022
Behandlats00022
Berättelse B0210416
Behandlats0210416
Lagmotion LM0103215
Godkänts00011
Förkastats0103114
Åtgärdsmotion AM243413
Förkastats243312
Återtagits00011
Debattinitiativ DI00055
Behandlats00055
Skriftligt spörsmål SS0054278332
Besvarats0054278332
Muntligt spörsmål MFT000123123
Besvarats000123123
Interpellation IP00011
Besvarats00011
Talmanskonferensens förslag TKF00101
Godkänts med ändringar00101
Icke stadfäst lag ISL00011
Förkastats00011
Övrigt ärende Ö00123
Behandlats00123
Medborgarinitiativ MI11204
Godkänts00101
Förkastats11103
Utskottets eget ärende EÄ113813
Behandlats113813
Begäran om befrielse BEF0002020
Godkänts0002020
Val VAL0003333
Behandlats0003333
Europeiska rådets och EU-rådets möten EUM00226688
Behandlats00226688
Subsidiaritetsärende SÄ00294069
Behandlats00294069
Ärenden totalt1622183676897