Senast publicerat 01-07-2022 00:34

Plenumärenden (exkl. motioner och initiativ), U-, E- och USP-ärenden under behandling i utskotten

UtskottFör betänkandeFör utlåtandeU-ärendenE-ärendenUSP-ärenden
grundlagsutskottet314220
utrikesutskottet12411227
finansutskottet20020
revisionsutskottet10000
förvaltningsutskottet94510
lagutskottet72210
kommunikationsutskottet43010
jord- och skogsbruksutskottet33330
försvarsutskottet01036
kulturutskottet10000
social- och hälsovårdsutskottet23010
ekonomiutskottet865120
underrättelsetillsynsutskottet01000
framtidsutskottet03150
arbetslivs- och jämställdhetsutskottet31010
miljöutskottet21310
Totalt46442544233