​Sivua ei löydy / Sidan hittas inte / Page not found

Sivu hukassa? 

Dokumentet du söker hittas inte​, läs mer nedan.

 

Asiakirja hukassa?

Jos etsimääsi asiakirjaa ei löytynyt verkkopalvelustamme, syy on todennäköisesti joku seuraavista:

Eduskuntakäsittelyssä olevan valtiopäiväasian asiakirjaa ei ole vielä julkaistu

Valtiopäiväasiakirjoja julkaistaan eduskunnan verkkopalvelussa sitä mukaa kun ne valmistuvat. Osa asiakirjoista tulee kuitenkin julkisiksi vasta eduskuntakäsittelyn päätyttyä. Esimerkiksi asiantuntijalausunnot julkaistaan verkkopalvelussa vasta, kun valiokunnan mietintö asiasta on valmistunut. Osa asiakirjoista puolestaan julkaistaan, kun asian täysistuntokäsittely alkaa. 

Valitettavasti asioiden käsittelytiedoissa on jo valmiina automaattisia asiakirjalinkkejä vielä julkaisemattomiin asiakirjoihin. 

Päättyneen valtiopäiväasian asiakirjoja ei ole vielä julkaistu

Tällä hetkellä verkkopalvelussa on saatavissa eduskunnan asiakirjat 1980 lähtien (hallituksen esitykset, valiokuntamietinnöt ja –lausunnot, kertomukset, asetukset ja valtioneuvoston päätökset), muut valtiopäiväasiakirjat 1991 lähtien. Myös täysistuntopöytäkirjat ovat verkkopalvelussa vuodesta 1980 lähtien. Kaikki vanhemmat valtiopäiväasiakirjat on digitoitu ja ne ovat saatavilla Digitoidut valtiopäiväasiakirjat 1907-2000 -verkkopalvelusta.

Asiakirjaa ei laadita

Seuraavista valtiopäiväasioista ei ole vireilletuloasiakirjaa: Pääministerin ilmoitus, Suullinen kysymys, vapautuspyyntö, eduskuntatyön järjestäminen, vaali. Keskustelualoitteen osalta vireilletuloasiakirjaa ei ole olemassa, kun puhemiesneuvosto on tehnyt päätöksen ajankohtaiskeskustelun järjestämisestä ilman edustajan tekemää keskustelualoitetta.

Valtiopäiväasiat, -asiakirjat ja äänestystiedot verkkopalvelussa
Eduskuntatunnusten lyhenteet
Hakuohjeet

Kuvien käyttöehdot

​Dokumentet du söker hittas inte

Dokumentet du sökte hittades tyvärr inte på webbtjänsten. Orsaken kan vara följande:

Dokumentet har ännu inte publicerats

Riksdagshandlingar publiceras på riksdagens webbtjänst allt eftersom de blir klara. Men vissa dokument blir offentliga först när riksdagsbehandlingen är slutförd. Exempelvis sakkunnigyttranden publiceras i webbtjänsten först när utskottets betänkande i ärendet är klart. Vissa dokument publiceras när ärendet tas upp i plenum.

Systemet skapar tyvärr automatiska dokumentlänkar också till dokument som ännu inte är publicerade.

Dokumenten till ett avslutat riksdagsärende har ännu inte publicerats

I webbstjänsten finns de viktigaste riksdagshandlingarna, såsom regeringspropositioner, utskottens betänkanden och utlåtanden samt protokoll från plenum, finns tillgängligafrån och med riksmötet 1980. Alla riksdagshandlingar finns tillgängliga från och med riksmötet 1990. Dessutom finns riksdagsdokument från 2015 och digitaliserade riksdagsdokument från 1907−2000 i riksdagens tjänst för öppna data.

Det görs inget dokument

För följande riksdagsärenden finns det inget initialdokument: statsministerns upplysning, muntligt spörsmål, begäran om befrielse, reglering av riksdagsarbetet, val. I fråga om debattinitiativ finns det inget initialdokument när talmanskonferensen har fattat beslut om att anordna en aktuell debatt utan att en ledamot har lämnat ett debattinitiativ.

Dokumentet finns inte på svenska

De flesta riksdagshandlingar finns både på finska och på svenska, dock inte alla.

Riksdagsärenden, riksdagshandlingar och omröstningsresultat på webben  
Förkortningar på riksdagsnummer
Sökhjälp

Vilkor för att använda bilderna